CEDO. Cauza Y.I. împotriva Rusiei. Decăderea din exercițiul drepturilor părintești a unei mame dependentă de droguri, fără a lua în considerare o măsură mai puțin drastică, disproporționată

26 februarie 2020 CEDO

În hotărârea din 25 februarie 2020 în cauza Y.I. împotriva Rusiei (cererea nr. 68868/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a fost încălcat articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza privește plângerea reclamantei cu privire la pierderea exercițiului drepturilor părintești în ceea ce privește cei trei copii ai săi, deoarece era dependentă de droguri. Dependența de droguri este un motiv de decădere din exercițiul drepturilor părintești conform Codului Familiei rus și a determinat pierderea tuturor drepturilor de contact.

CEDO a constatat, în special, că instanțele naționale nu au justificat suficient luarea unei astfel de măsuri drastice, chiar dacă au existat soluții mai puțin radicale disponibile în dreptul intern. De asemenea, instanțele nu au luat în considerare faptul că reclamanta nu a avut antecedente de neglijare a copiilor, începuse reabilitarea și nu i-a fost dat nici un avertisment sau sprijin pentru problemele acesteia legate de droguri.

Cuvinte cheie: > > >