CEDO: În cazul unei încălcări grave a Convenției, daunele morale pot fi acordate și în absența unei cereri făcute în mod corespunzător

30 martie 2017 CEDO

În hotărârea din 30 martie 2017 în cauza Nagmetov împotriva Rusiei (cererea nr. 35589/08), Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a hotărât:

– în unanimitate, că a fost încălcat art. 2 (dreptul la viață) din Convenție sub aspect material și procedural, și,

– cu paisprezece voturi la trei, că statul pârât trebuie să plătească reclamantului 50.000 euro cu titlu de prejudiciu moral.

Cauza se referă la faptul dacă o satisfacție echitabilă ar putea fi acordată în absența unei cereri făcute în mod corespunzător.

Curtea a hotătârât că în cazul în care o cerere nu a fost făcută în mod corespunzător, în conformitate cu regulamentul Curții, aceasta este împuternicită a acorda, într-un mod rezonabil și moderat, o satisfacție echitabilă pentru prejudiciul moral rezultat din circumstanțele excepționale ale cauzei.

În cauza de față, Curtea a considerat că doar constatarea încălcării art. 2 sub aspect material și procedural nu ar constitui, în sine, o satisfacție echitabilă suficientă. Gravitatea și impactul încălcărilor în cauză și contextul general în care a avut loc încălcarea, în special ancheta de lungă durată și defectuoasă a unui deces provocat de către un agent al statului, pledează în favoarea acordări daunelor morale. Curtea nu a gasit vreun indiciu că legea internă ar permite solicitarea și obținerea într-un termen rezonabil a unei despăgubiri corespunzătoare. Astfel, Curtea a ajuns la concluzia că prezenta cauză prezintă circumstanțe excepționale care impun acordarea daunelor în ceea ce privește prejudiciul moral, în pofida lipsei unei cereri făcute în mod corespunzător.

Cuvinte cheie: > > >