CEDO condamnă România – 27 octombrie 2015

27 octombrie 2015 CEDO

Marți, 27 octombrie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România în cauza Brândușe (2).

Reclamantul s-a plâns, în special, de condițiile de detenție care nu îndeplinesc cerințele articolului 3 din Convenție și de faptul că, din cauza interdicției pentru deținuți de a vota, nu și-a putut exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare.

Curtea a constatat că a fost încălcat art. 3 din Convenție și art. 3 din Protocolul nr. 1 și a obligat statul român să plătească reclamantului în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii suma de 1500 euro – daune morale.

Cuvinte cheie: >