CEDO condamnă România – 30 iunie 2015

30 iunie 2015 CEDO

Marți, 30 iunie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România în cauzele:

Serce: Reclamantul, cetățean turc, s-a plâns de condițiile inumane de detenție și de încălcarea dreptului la viață familială întrucât autoritățile române i-au refuzat acestuia transferul pentru executarea pedepsei în Turcia, unde ar fi fost aproape de soție și copii. Curtea a declarat admisibilă cererea în ceea ce privește condițiile de igienă din penitenciarele Rahova și Giurgiu și în rest, inadmisibilă; a constatat că a fost încălcat art. 3 din Convenție și a obligat statul român să plătească reclamantului în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii suma de 5000 euro- daune morale.

Stan: Curtea a constatat că au fost încălcate art. 6 și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și a obligat statul român să execute hotărârea rămasă neexecutată a Tribunalului Cluj și să plătească reclamantei în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii suma de 3600 euro pentru prejudiciile suferite și 300 euro-cheltuieli de judecată.

Cuvinte cheie: > >