CEDO. Condamnarea penală bazată pe declarația unui martor fugar încalcă dreptul la un proces echitabil

12 octombrie 2017 CEDO

În hotărârea din 12 octombrie în cauza Cafagna împotriva Italiei (cererea nr. 26073/13), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, cu majoritate, că a fost încălcat articolul 6 §1 și §3 (d) (dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil și dreptul de a audia martorii acuzării) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza privește condamnarea reclamantului pe baza unei declarații făcută de o persoană care a pretins că a fost atacată de el, dar care nu s-a prezentat în fața instanței de judecată.

Situația de fapt

La 3 iunie 1996, un cetățean italian, CC, a depus o plângere penală împotriva reclamantului susținând că acesta și un complice au încercat să-l jefuiască pe stradă, iar când a încercat să fugă după ei, a fost lovit în față de către reclamant. Când a depus plângerea, care a fost luată de un carabinier-LR, CC i-a identificat în mod oficial pe reclamant și complicele său din fotografii.

La data de 13 septembrie 1996, procurorul a solicitat audierea lui CC și ca o procedură de identificare să aibă loc. În ciuda faptului că a fost chemat în mai multe rânduri, CC, care conform părinților nu  mai locuia cu ei, nu a putut fi găsit și nu a confirmat în fața unei instanțe alegațiile sale cu privire la identitatea agresorului.

Citeste mai mult  Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu protejează spectacolele antisemite

Printr-o hotărâre din 11 aprilie 2005, Tribunalul districtual l-a condamnat pe reclamant la un an și patru luni de închisoare, constatând că declarația precisă și detaliată făcută de CC carabinierilor a fost suficientă pentru a stabili vinovăția reclamantului. În opinia instanței, faptul că domiciliul martorului era necunoscut a făcut în mod obiectiv imposibilă audierea în cadrul ședinței; prin urmare, instanța de judecată a fost îndreptățită să utilizeze declarația dată anterior începerii judecății.. De asemenea, instanța a constatat că vinovăția reclamantului rezulta și din mărturia lui LR, carabinierul care a luat declarația lui CC.

Reclamantul a atacat hotărârea, fără succes însă.

Aprecierea CEDO

Curtea a observat că CC a fost interogat de către carabinieri, dar nu a apărut în fața instanței de judecată. Prin urmare, nici instanța și nici reclamantul nu au putut să-l examineze în timpul interogatoriului pentru a evalua credibilitatea și fiabilitatea declarațiilor sale.

De asemenea, Curtea a constatat că instanțele naționale și-au întemeiat deciziile nu doar pe declarația lui CC, ci și pe mărturia carabinierului. Instanța de Apel a examinat cu atenție credibilitatea lui CC înainte de a concluziona că declarațiile sale sunt suficient de fiabile.

Citeste mai mult  Marea Cameră a CEDO aprobă refuzul instanțelor naționale de a redeschide procesul penal ca urmare a unei hotărâri a Curții de constatare a unei încălcări a Convenției

Cu toate acestea, Curtea a considerat că examinarea dovezilor de către instanțe nu a fost suficientă pentru a compensa faptul că martorul nu a putut fi interogat de apărare. Examinarea efectuată de către instanța de judecată nu poate să furnizeze informațiile care ar putea fi deduse dintr-o confruntare în cadrul unei audieri publice între acuzat și acuzatorul său, și, prin urmare, nu poate testa fiabilitatea mărturiei.

Prin urmare, Curtea a concluzionat că drepturile de apărare ale reclamantului au fost restricționate într-un mod incompatibil cu cerințele unui proces echitabil și a constatat încălcarea dreptului său la un proces echitabil.

Cuvinte cheie: > >