CEDO. Consultarea conturilor bancare ale unui avocat de către organele fiscale. Încălcarea art. 8 din Convenție

2 decembrie 2015 CEDO

Marți, 1 decembrie 2015, în hotărârea pronunțată în cauza Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova împotriva Portugaliei (cererea nr. 69436/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu unanimitate, a constatat că a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private) din Convenție.

Cauza privește accesarea conturilor bancare ale unui avocat acuzat de fraudă fiscală.

În timp ce inspectau conturile firmei de avocatură a reclamantei, autoritățile fiscale au găsit că aceasta nu a plătit TVA în 2005 și 2006 pentru încasările înregistrate în contul ei bancar personal. În consecință, autoritățile fiscale i-au cerut acesteia să depună declarațiile bancare personale, însă reclamanta a refuzat acest lucru invocând confidențialitatea profesională și secretul bancar.

Parchetul a deschis o anchetă pentru fraudă fiscală, la 18 septembrie 2009 reclamanta fiind pusă sub acuzare. Într-o cerere din 30 octombrie 2009, organele de urmărire penală au solicitat judecătorului de instrucție să depună la Curtea de Apel Evora o cerere de ridicare a secretului profesional.

La 12 ianuarie 2010, Curtea de Apel a dispus ridicarea secretul profesional și a secretului bancar motivând că interesul public ar trebui să prevaleze asupra intereselor private. Reclamanta a contestat decizia Curții de Apel, însă Curtea Supremă de Justiție a declarat apelul reclamantei inadmisibil. Printr-o ordonanță din 29 iulie 2011, Parchetul a întrerupt procedura penală inițiată împotriva reclamantei pentru fraudă fiscală.

Citeste mai mult  CEDO. Răpirea internațională de copii. Motivarea refuzului de a dispune înapoierea copilului

Decizia CEDO

Curtea a considerat că consultarea extraselor bancare ale reclamantei a constituit o ingerință în dreptul său la respectarea secretului profesional care intră în sfera de aplicare a vieții private. Ingerința a avut temei juridic (articolul 135 din Codul de procedură penală) și a urmărit un scop legitim, și anume, prevenirea criminalității, în sensul articolului 8 § 2 din Convenție.

Curtea a observat că procedura de ridicare a confidențialității profesionale s-a desfășurat în fața unei autorități judiciare, dar fără participarea reclamantei. Reclamanta nu a cunoscut faptul că secretul profesional și cel bancar au fost ridicate până când a primit decizia Curții de Apel Evora din 12 ianuarie 2010. Prin urmare, ea nu a fost implicată în procedură vreodată și nu a putut astfel să-și prezinte argumentele.

Curtea a observat că dreptul intern conține o prevedere potrivit căreia Asociația Avocaților ar fi trebuit să fie consultată în cadrul unei proceduri de ridicare a secretului profesional. În cazul de față, cu toate acestea, Asociația Avocaților, nu a fost consultată. Chiar dacă, în conformitate cu dreptul intern, avizul Asociației Avocaților nu avea un caracter obligatoriu, Curtea a considerat că o opinie din partea unui organism independent ar fi fost necesară deoarece, în speță, informațiile solicitate erau protejate de secretul profesional.

Citeste mai mult  Cum aflăm în ce stadiu a ajuns procedura în fața CEDO?

În ceea ce privește  „controlul efectiv” asupra măsurii în litigiu, Curtea a constatat că apelul reclamantei la Curtea Supremă prin care contesta decizia Curții de Apel Evora nu a fost examinat pe fond întrucât Curtea Supremă a considerat că reclamanta nu avea posibilitatea de a ataca acea hotărâre.

Curtea a constatat că simplul fapt de a declara apelul reclamantei inadmisibil nu satisface cerința  „controlului efectiv” prevăzută de articolul 8 din Convenție. În consecință, reclamanta nu a avut nici o cale de atac prin care să conteste măsura dispusă.

Având în vedere lipsa garanțiilor procedurale și a controlului judiciar efectiv asupra măsurii în discuție, Curtea a considerat că autoritățile portugheze nu au reușit să găsească un echilibru just între interesul general și nevoia de protecție a dreptul reclamantei la respectarea vieții sale private.

În consecință, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.

Cuvinte cheie: > > > >