CEDO. Dreptul la libera exprimare vs dreptul la viaţă privată

8 noiembrie 2017 CEDO

În hotărârea din 7 noiembrie 2017 în cauza Egill Einarsson împotriva Islandei (cererea nr. 24703/15), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, cu cinci voturi la două, că a fost încălcat articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza se referă la plângerea unui bine-cunoscut blogger privind o decizie a Curții Supreme prin care instanța islandeză a constatat că nu a fost defăimat prin cuvintele „Du-te dracului, violator nenorocit“ (“Fuck you rapist bastard”) folosit într-un postare pe Instagram. Anterior, procurorii respinseseră acuzațiile de viol și infracțiuni sexuale împotriva lui.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că instanțele naționale nu au luat în considerare într-un mod satisfăcător faptul că comentariul, în special cuvântul „violator“, a fost postat la doar o săptămână după ce procurorii au decis încetarea procedurilor privind acuzațiile aduse reclamantului . De asemenea, instanțele nu au oferit o explicație mulțumitoare în contextul cauzei pentru justificarea lor de a constata că termenul „violator“ ar putea fi folosit ca o judecată de valoare.

În jurisprudența CEDO, în analiza conflictului dintre dreptul la libera exprimare şi dreptul la viaţă privată, imagine şi demnitate se face distincţie între afirmarea unor fapte şi cea a unor judecăţi de valoare – afirmații despre calitățile profesionale, morale și personale ale unei persoane. În cauza Lingens împotriva Austriei, CEDO a arătat că existenţa faptelor poate fi demonstrată, în timp ce adevărul judecăţilor de valoare nu este susceptibil de a fi dovedit, iar pentru ca astfel de afirmații să nu fie sancționate este necesară existența unei baze factuale.

În speță, instanțele naționale nu au găsit un echilibru just între dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private (în temeiul articolului 8 din Convenție) și dreptul la libera exprimare (în conformitate cu articolul 10 din Convenție) al persoanei care a postat comentariul.

Cuvinte cheie: > > >