Group 1

CEDO. Dreptul la viață privată vs. libertatea de exprimare. Decizia instanțelor de a cenzura fotografia unui tânăr ținut captiv și torturat

29 februarie 2016 CEDO

Joi, 25 februarie 2016, în hotărârea pronunțată în cauza Société de Conception de Presse et d’Édition împotriva Franței (cererea nr. 4683/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că nu a existat nicio încălcare a articolului 10 (libertatea de exprimare) din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Cauza privește publicarea neautorizată de către revista Choc a fotografiei a unui tânăr (IH) făcută de torționarii lui în timp ce era în captivitate. Curtea a constatat, în special, că publicarea fotografiei, care nu au fost destinată vizionării publice, a constituit o imixtiune gravă în viața privată a rudelor lui IH. Curtea a constatat că restricția privind libertatea de exprimare a fost proporțională, deoarece instanțele judecătorești naționale au decis doar ca fotografia în cauză să fie cenzurată, fără a interzice articolul sau a dispune retragerea acestuia.

Situația de fapt

Reclamanta, Société de Conception de Presse et d’Edition este o societate de drept francez, cu sediul social în Noisy-Le-Grand (Franța). În ianuarie 2006, IH, în vârstă de 23 de ani, a fost ținut captiv și torturat timp de 24 de zile; a murit din cauza rănilor sale. În timp ce tânărul era captiv, o fotografie în care el era ținut în lanțuri și prezenta semne vizibile maltratare a fost trimisă familiei sale, împreună cu o cerere de răscumpărare.

Citeste mai mult  CEDO. Condițiile în care sancționarea administrativă și penală a contribuabilului nu încalcă principiul ne bis in idem

***CEDO. Condamnarea penală disproporționată a unui avocat pentru criticile la adresa unui judecător. Încălcarea libertății de exprimare***

În timpul procesului persoanelor suspectate a fi implicate în acest caz, revista Choc, editată de compania reclamantă, a publicat fotografia pe coperta revistei cu  nr. 120 și în patru locuri în interiorul revistei, însoțită de alte poze și de un articol de câteva pagini. După publicarea fotografiei, mama și sora IH au introdus o acțiune de urgență împotriva companiei pentru încălcarea vieții private. La data de 20 mai 2009, vicepreședintele Tribunalul din Paris a dispus ca societatea reclamantă să retragă numărul respectiv al revistei din toate punctele de vânzare, sub sancțiunea unei amenzi pe zi, și să plătească 20.000 de euro mamei lui IH și 10.000 de euro pentru fiecare dintre surorile sale. Curtea de Apel din Paris a menținut principalele puncte ale acestei hotărâri, dar a înlocuit decizia de retragere de la vânzare  cu hotărârea ca fotografia în cauză să fie cenzurată în toate revistele puse la vânzare, sub sancțiunea unei amenzi pe zi. Compania reclamantă a contestat această din urmă decizie, însă fără succes.

Citeste mai mult  CEDO. Avocații, simbolurile religioase și vestimentația

Aprecierea Curții

Curtea a notat că articolul în ansamblul său, care se referea la un caz aflat pe rolul instanțelor și la infracțiunile care au fost comise, a contribuit la o dezbatere de interes general.

Curtea a observat că fotografia, care nu a fost destinată vizionării publice – în ciuda faptului că a fost prezentată pe scurt în timpul unui program de televiziune – a fost publicată fără permisiunea rudelor lui IH. Curtea a împărtășit opinia instanțelor naționale că publicarea fotografiei a arătat o gravă lipsă de considerație pentru durerea familiei tânărului, cu alte cuvinte, pentru intimitatea mamei și a surorilor lui IH. Curtea a subliniat faptul că jurnaliștii erau obligați să ia în considerare impactul informațiilor și al fotografiilor publicate, mai ales în cazul în care acestea erau de natură să afecteze în mod negativ viața privată și de familie a altor persoane, protejată prin articolul 8 din Convenție.

***Atingere adusă onoarei şi demnităţii persoanei. Aprecieri subiective exprimate intr-un cadru restrâns***

Citeste mai mult  CEDO. Despăgubiri insuficiente acordate de instanțele de judecată pentru repararea prejudiciului cauzat sănătății

Curtea a considerat că, doar prin hotărârea de cenzurare a fotografiei fără a se decide vreo acțiune în ceea ce privește textul reportajului sau celelalte fotografii, Curtea de Apel din Paris a asigurat respectul pentru publicație în întregime.

În sfârșit, Curtea a considerat că, având în vedere circumstanțele cazului și imixtiunea în viața privată a rudelor lui IH, amenda aplicată nu a fost de natură să aibă un efect descurajator asupra libertății de exprimare.

Prin urmare, Curtea a considerat că restricția impusă de instanțele judecătorești naționale privind exercitarea drepturilor companiei reclamante s-a bazat pe motive pertinente și suficiente și a fost proporțională cu scopul legitim urmărit. Prin urmare, aceasta a fost necesară pentru buna funcționare a unei societăți democratice.

Curtea a concluzionat că nu a fost încălcat art.10 din Convenție.

Cuvinte cheie: > >