CEDO. Problema imparțialității judecătorului al cărui fiu este stagiar în cadrul cabinetului de avocatură ce reprezintă una dintre părțile în proces

28 iunie 2017 CEDO

În hotărârea din 27 iunie 2017 în cauza Ramljak împotriva Croației (cererea nr. 5856/13), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu 6 voturi la 1, a constatat că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție.

Reclamanta s-a plâns că, în cadrul unei proceduri judiciare cu privire la un testament, instanța nu a fost imparțială. În cauză, președintele completului de trei judecători de la Tribunalul Districtual din Split era tatăl unui avocat stagiar la firma de avocatură care reprezenta partea adversă doamnei Ramljak în cadrul procedurii.

În opinia CEDO, natura legăturilor personale este importantă atunci când se determină dacă temerile reclamantei privind lipsa de imparțialitate a instanței sunt justificate în mod obiectiv. Curtea a precizat că în cazul în care există un motiv legitim de temere că un judecător este lipsit de imparțialitate, atunci judecătorul trebuie să se abțină.

În ceea ce privește implicarea fiului judecătorului în cadrul procedurii în cauză, Curtea admite că nu el a reprezentat personal adversarul reclamantei în cadru procesului. Cu toate acestea, stagiatura la firma de avocatură s-a suprapus cu acest proces.

Citeste mai mult  CEDO. 5 condamnari impotriva Romaniei - 1 iulie 2014

Practica Curții Supreme, atât înainte, cât și după dosarul ​​reclamantei arată o înclinare către anularea hotărârilor pronunțate de judecătorii ale căror rude apropiate lucrau în cabinetele de avocatură ale reprezentanților părților, indiferent dacă erau sau nu implicate direct în dosar.

Ca stagiar al cabinetului de avocatură, fiul judecătorului trebuie să fi avut legături strânse de lucru cu cei doi avocați coordonatori, ambii reprezentați ai adversarului reclamantei. Acesta putea inlocui pe oricare dintre cei doi avocați, nefiind nevoie de o autorizație specială pentru el să poată lucra la dosarul în discuție. De asemenea, fiul judecătorului se afla într-o poziție de subordonare față de avocații coordonatori și primea un salariu. Mai mult decât atât, activitatea sa era temporară și sub rezerva unei eventuale prelungiri, sens în care depindea de cei doi avocați.

CEDO consideră că faptul că o astfel de rudă apropiată ca fiul unui judecător care judecă o cauză civilă în faza de recurs avea legături strânse de lucru cu avocații care reprezintau partea adversă a compromis imparțialitatea instanței.

Cuvinte cheie: > > >