CEDO. Imposibilitatea contestării recunoașterii de filiație încalcă art. 8 din Convenție

8 decembrie 2016 CEDO

În hotărârea din 8 decembrie 2016 în cauza LD și PK împotriva Bulgariei (cererile nr. 7949/11 și 45522/13), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că a fost încălcat articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Cauza privește imposibilitatea reclamanților care au pretins a fi tații biologici ai copiilor născuți în afara căsătoriei, să conteste recunoașterile de paternitate a altor doi bărbați și de a avea propria paternitate stabilită.

Curtea a constatat, în special, că dreptul la respectarea vieții private a reclamanților a fost încălcat din cauza incapacității lor, potrivit legislației interne, de a stabili că erau tații copiilor numai pentru că alți bărbați recunoscuseră deja paternitatea copiilor, fără luarea în considerarea a circumstanțelor particulare ale fiecărui caz și a situațiilor diverșilor protagoniști (copilul, mama, tatăl stabilit legal și cel care pretinde a fi tatăl biologic).

Cuvinte cheie: > >