CEDO. Îndatorirea instanței penale de a-și motiva hotărârea

17 aprilie 2018 CEDO

În hotărârea din 17 aprilie 2018 în cauza Uche împotriva Elveției (cererea nr. 12211/09), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a fost încălcat art. 6 § 1 (dreptul la o hotărâre motivată) din Convenție.

În cauză, reclamantul, care a fost condamnat pentru trafic de droguri, s-a plâns de încălcarea dreptului său de a avea o hotărâre motivată.

CEDO a reamintit că a interpretat art. 6 § 1 din Convenție în sensul că instanța penală are îndatorirea de a explica motivele hotărârii, însă acest lucru nu implică obligația furnizării unui răspuns detaliat pentru fiecare argument formulat de părți, ci doar obligația de a răspunde celor mai importante probleme ale cauzei.

Curtea a constatat, în special, că Curtea Supremă Federală, în hotărârea sa din 20 iunie 2008, nu a adus în discuție plângerea reclamantului privind încălcarea principiului contradictorialității. În absența unui răspuns concret privind acest aspect care a fost suficient de bine fundamentat în memoriile de recurs depuse la această instanță, este imposibil să se verifice dacă instanța a neglijat pur și simplu să trateze plângerea că principiul contradictorialității a fost încălcat sau dacă a intenționat să o respingă și, dacă aceasta ar fi fost intenția sa, care au fost motivele pentru a decide astfel. În concluzie, hotărârea de condamnare a reclamantului nu a fost motivată în mod corespunzător.

Cuvinte cheie: > > > >