Group 1

CEDO. Legislația maghiară privind supravegherea secretă antiteroristă nu are suficiente garanții împotriva abuzurilor

14 ianuarie 2016 CEDO

În hotărârea din 12 ianuarie 2016, pronunțată în cauza Szabó și Vissy împotriva Ungariei (cererea nr 37138/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu unanimitate, a constatat că a existat o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie și a corespondenței) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și nici o încălcare a articolului 13 (dreptul la un recurs efectiv) din Convenția europeană.

Cauza privește legislația maghiară privind supravegherea secretă antiteroristă introdusă în 2011.

Curtea admite că este o consecință naturală a formelor luate azi de terorism ca guvernele să recurgă la tehnologii de ultimă oră, inclusiv monitorizarea masivă a comunicațiilor pentru a preîntâmpina incidente iminente.

Cu toate acestea, Curtea nu este convinsă că legislația în cauză oferă garanții suficiente pentru a evita abuzurile.

În special, domeniul de aplicare al măsurilor ar putea include practic pe oricine din Ungaria, noile tehnologii permițând Guvernului  a intercepta mase de date cu ușurință, chiar și privind persoane din afara domeniului inițial de acțiune. În plus, dispunerea unor astfel de măsuri s-a făcut de executiv, fără o evaluare dacă interceptarea comunicațiilor era strict necesară și fără măsuri de remediere eficiente, în afară de cele judiciare.

Cuvinte cheie: > >