Group 1

CEDO. Libertatea de exprimare a jurnalistului vs. dreptul la respectarea reputației

4 aprilie 2017 CEDO

În hotărârea din 4 aprilie 2017 în cauza Milisavljevic împotriva Serbiei (cererea nr. 50123/06), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat, în unanimitate, că a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție.

Cazul privește plângerea unei jurnaliste despre condamnarea ei pentru insultă în urma unui articol  scris despre Nataša Kandić, o bine-cunoscută activistă pentru drepturile omului. Instanțele au considerat că, prin faptul că nu a pus o anumită propoziție – „Doamna Kandic [a fost] numită vrăjitoare și prostituată“ – în ghilimele, jurnalista a aprobat tacit cuvintele ca fiind ale ei.

Curtea a constatat, în special, că era evident, chiar și fără ghilimele, că această frază, scrisă de un alt jurnalist și anterior publicată într-o revistă diferită, nu a fost opinia personală a reclamantei despre doamna Kandic, ci pur și simplu a transmis  modul în care dna Kandic era percepută de către alții. Mai mult decât atât, instanțele naționale, limitându-și raționamentul la lipsa ghilimelelor, nu au realizat un echilibru între dreptul doamnei Kandic la reputație și dreptul la libertatea de exprimare și datoria reclamantei, ca jurnalist, de a comunica informații de interes general.

Cuvinte cheie: > > >