CEDO. Lipsa de imparțialitate a unui judecător

5 iunie 2019 CEDO

În hotărârea din 4 iunie 2019 în cauza Sigurður Einarsson și alții împotriva Islandei (cererea nr. 39757/15), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a existat o încălcare a articolului 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului din cauza lipsei de imparțialitate a unui judecător.

Cauza privește procesul penal împotriva a patru directori legat de o tranzacție a actiunilor Kaupthing Bank, înainte de prăbușirea sa în 2008. Curtea a constatat, în special, că unul dintre judecătorii Curții Supreme avea un fiu care a lucrat pentru Kaupthing atât înainte, cât și după prăbușirea acesteia. Această legătură de familie înseamna că reclamanții ar fi putut avea o teamă justificată privind lipsa de imparțialitate a judecătorului.

Curtea observă că reclamanții au avut posibilitatea în temeiul dreptului intern de a recuza judecătorul Curții Supreme a cărui soție era membru în consiliul Autorității de supraveghere financiară până în ianuarie 2009, dar avocații au afirmat în mod explicit că nu au obiecții cu privire la judecător pe acest motiv, ceea ce înseamnă că au acceptat fără echivoc participarea sa în proces. Această parte a plângerii este, prin urmare, în mod vădit nefondată și declarată inadmisibilă.

Citeste mai mult  Cauza privind supravegherea video ascunsă a casierilor dintr-un supermarket de către angajator, în fața Marii Camere a CEDO

În  schimb, apărarea nu a fost înștiințată că fiul aceluiași judecător a lucrat la bancă înainte și după prăbușirea acesteia. Faptul că avocații reclamanților îl cunoșteau pe fiu sau că e mică comunitatea financiară din Islanda, așa cum a sustinut Guvernul, nu înseamnă că apărarea a fost avertizată cu problema privind lipsa de imparțialitate.

Apărarea nici nu a indicat în mod expres că nu ar fi avut vreo obiecție cu privire la participarea judecătorului, în ciuda legăturii speciale de familie. Această plângere este, așadar, admisibilă.

Curtea notează că fiul judecătorului a lucrat la bancă din 2007. A fost șeful departamentului juridic, între 2008-2013, în timpul anchetei privind reclamanții, procesului penal și acțiunilor civile introduse de bancă împotriva a doi dintre ei. Acesta a continuat în calitate de consultant la bancă în timp ce cazul reclamanților era pe rolul Curții Supreme.

Această legătură de familie este suficientă pentru a crea în mod obiectiv temeri justificate despre imparțialitatea judecătorului Curții Supreme în cadrul procesului reclamanților, chiar dacă procedurile civile de către bancă au fost inițiate doar împotriva a doi dintre ei. Prin urmare, a fost încălcat articolul 6 § 1.

Cuvinte cheie: > > >