Group 1

CEDO. Menținerea pedepsei accesorii a interzicerii practicării pe viață a profesiei de medic încalcă Convenția

15 ianuarie 2016 CEDO

În hotărârea din 12 ianuarie 2016, pronunțată în cauza Gouarré Patte împotriva Andorrei (cererea nr. 33427/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu majoritate, a constatat că a fost încălcat articolul 7 (nicio pedeapsă fără lege) precum și articolul 13 (dreptul la un recurs efectiv) coroborat cu articolul 7 din Convenție.

Cauza privește imposibilitatea reclamantului, medic, de a obține revizuirea pedepsei accesorii privind interdicția pe viață de a mai practica profesia.

Reclamantul a fost condamnat la cinci ani de închisoare (din care a executat doar 1 an) pentru trei infracțiuni contra libertății și integrității sexuale săvârșite în timpul îndeplinirii îndatoririlor sale ca medic. Conform Codului penal în vigoare la momentul respectiv, el a fost, de asemenea, condamnat la pedeapsa accesorie a interzicerii practicării pe viață a profesiei de medic.

Curtea a constatat, în special, că instanțele din Andorra au menținut aplicarea pedeapsei, deși legiuitorul a prevăzut, ulterior, o pedeapsă mai blândă cu aplicare retroactivă. Prin menținerea aplicării pedepsei accesorii dincolo de prevederiile legislației penale în vigoare, instanțele din Andorra nu au respectat principiul statului de drept și au încalcat dreptul reclamantului de a-i fi impusă o pedeapsă prevăzută de lege.

Cuvinte cheie: > >