CEDO a pronunțat primul aviz consultativ în baza Protocolului nr. 16 într-o cauză privind gestația pentru altul

14 aprilie 2019 CEDO

Miercuri, 10 aprilie 2019, ca răspuns la cererea de aviz consultativ făcută de Curtea de Casație franceză în baza Protocolului nr. 16, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat, în unanimitate, avizul următor:

În situația în care un copil s-a născut în străinătate prin gestația pentru altul, cu gameții tatălui de intenție și ai terței donatoare, iar o legătură de filiație între copil și tatăl său de intenție a fost recunoscută în dreptul intern:

1. Dreptul la respectarea vieții private a copilului, în sensul art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului, impune ca dreptul intern să ofere posibilitatea recunoașterii unei legături de filiație între acest copil și mama de intenție, desemnată ca ”mamă legală” în certificatul de naștere legal emis în străinătate;

2. Dreptul la respectarea vieții private a copilului, în sensul art. 8 din Convenție, nu impune ca această recunoaștere să se facă prin transcrierea în registrele de stare civilă a actului de naștere emis în străinătate; ea se poate face pe altă cale, precum adopția copilului de către mama de intenție, cu condiția ca aceste modalități prevăzute de dreptul intern să garanteze efectivitatea și celeritatea aplicării sale, conform interesului superior al copilului.

Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a intrat în vigoare la 1 august 2018 și reglementează posibilitatea celor mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante de a solicita un aviz consultativ atunci când apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă privind interpretarea și aplicarea Convenţiei sau a protocoalelor sale.

Citeste mai mult  CEDO. Cauza Moinescu împotriva României. Condamnare în recurs în lipsa administrării nemijlocite de probe

România a semnat Protocolul la data de 14 octombrie 2014, însă nu l-a ratificat. Cu ocazia semnării protocolului, România a depus și o declarație privind cele mai înalte jurisdicții române care vor putea solicita (după ratificare) un aviz consultativ Curții Europene și care cuprinde, pe lângă Curtea Constituțională și Înalta Curte de casație și justiție, și curțile naționale de apel.

Cuvinte cheie: > > > > >