Group 1

CEDO. Publicarea fotografiei unui minor fără consimțământul părinților. Încălcarea art. 8 din Convenție

20 iunie 2017 CEDO

În hotărârea din 20 iunie 2017 în cauza Bogomolova împotriva Rusiei (cererea nr. 13812/09), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a fost încălcat articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza privește utilizarea imaginii unui minor fără permisiunea părinților.

Copilul a fost pe coperta unei broșuri regionale menite să informeze publicul cu privire la eforturile autorităților locale de a proteja orfanii și asistența disponibilă pentru familiile care doresc să adopte.

În numele ei cât și al fiul său, reclamanta a susținut că utilizarea neautorizată a imaginii fiului ei în această publicație le-a lezat onoarea, demnitatea și reputația.

Curtea a reamintit că imaginea unei persoane constituie unul dintre atributele principale ale personalității sale și că dreptul la protejarea imaginii este, astfel, o componentă esențială a dezvoltării personale. Ca atare, articolul 8 presupune dreptul de a controla utilizarea imaginii unei persoane, inclusiv dreptul de a refuza publicarea.

În speță, Curtea a admis că publicarea fotografiei intră în domeniul de aplicare al „vieții private“  a reclamantei și a fiului ei, în sensul articolului 8.

Citeste mai mult  CEDO. Admiterea ca probă a declarației unui martor care nu s-a înfăţişat în şedinţa de judecată. Condițiile respectării caracterului echitabil al procesului penal

Curtea a observat că, în luarea deciziei de a respinge pretențiile reclamantei, instanțele interne au stabilit că fotografia a fost făcută cu consimțământul reclamantei și că aceasta nu a impus restricții sau condiții privind utilizarea fotografiei. Cu toate acestea, instanțele nu au examinat dacă reclamanta și-a a exprimat acordul pentru publicarea fotografiei.

Mai mult decât atât, contextul fotografiei ar fi dat impresia falsă că băiețelul din fotografie a fost abandonat de părinții săi. Acest lucru sau orice altă concluzie care ar fi putut fi trasă din fotografie putea dăuna percepției publice a legăturii familiale dintre reclamantă și fiul său.

Prin urmare, Curtea a considerat că a fost încălcat articolul 8 din Convenție.

Cuvinte cheie: > > > >