CEDO. Purtarea unui simbol religios în sala de judecată vs. libertatea de religie

5 decembrie 2017 CEDO

În hotărârea din 5 decembrie 2017 în cauza Hamidović împotriva Bosniei și Herțegovinei (cererea nr. 57792/15), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu șase voturi la unu, a constatat că a fost încălcat art. 9 (libertatea de religie ) din Convenția europeană a drepturilor omului.

În 2012, dl Hamidović (membru al comunității Wahhabi/Salafi), martor într-un proces penal, a fost dat afară din sala de judecată, condamnat pentru sfidarea curții și amendat pentru refuzul de a-și da jos tichia.

CEDO a constatat că nu a existat nimic care să indice faptul că reclamantul a fost lipsit de respect în timpul procesului. Prin urmare, pedepsirea pentru sfidarea curții pentru simplul motiv că a refuzat să-și dea jos tichia, simbol religios, nu a fost necesară într-o societate democratică și a încălcat dreptul fundamental al reclamantului de a-și manifesta religia.

Curtea a subliniat, în special, că situația reclamantului este diferită de cazurile referitoare la purtarea simbolurilor religioase și a îmbrăcămintei de acest gen la locul de muncă, în special de către funcționarii publici. Funcționarii publici, spre deosebire de ceilalți cetățeni, precum dl Hamidović, ar putea fi suspuși unei obligații de discreție, neutralitate și imparțialitate, inclusiv obligației de a nu purta simboluri religioase și îmbrăcăminte de acest gen în timpul exercitării autorității publice.

Cuvinte cheie: > >