CEDO. Refuzul de a schimba ortografia numelui de familie nu încalcă dreptul la respectarea vieţii private

11 octombrie 2015 CEDO

Joi, 8 octombrie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în decizia finală pronunțată în cauza Macalin Moxamed Sed Dahir împotriva Elveției, cu unanimitate, a declarat plângerea inadmisibilă.

Cazul se referă la cererea reclamantei de schimbare a numelui de familie, pe motiv că din pronunţarea elveţiană a numelui rezultă cuvinte cu sens ofensator în limba ei maternă, somaleză.

Reclamanta a încercat să aibă posibilitatea de a utiliza două ortografii diferite pentru numele ei în funcţie de circumstanţe, dar Curtea a constatat că o astfel de situaţie ar fi în mod clar contrară principiului de uniformitate în înregistrarea numelui de familie.

Curtea a constatat, de asemenea, că prezintă o anumită importanţă, în evaluarea posibilei încălcări a dreptului la respectarea vieții private, faptul că limba care generează sensul ofensator este cea somaleză. Prin urmare, situaţia reclamantei nu este comparabilă cu cea a persoanelor ale căror nume are un înțeles ridicol sau umilitor într-un limbaj comun, cum ar fi în limba naţională.

Cuvinte cheie: >