CEDO. Reglementarea problemei nașterilor la domiciliu

16 noiembrie 2016 CEDO

În hotărârea din 15 noiembrie 2016 în cauza Dubská și Krejzová împotriva Republicii Cehe (cererile nr. 28859/11 și 28473/12), Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a hotărât, cu 12 voturi la 5 , că nu a fost încălcat articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Cauza privește o lege din Republica Cehă, care a făcut imposibilă asistarea mamelor de o moașă în timpul nașterilor la domiciliu.

Reclamantele, două femei care au dorit să evite o intervenție medicală inutilă în ceea ce privește nașterea, s-au plâns că din cauza acestei legi  pentru a fi asistate de o moașă trebuiau să nască într-un spital.

Curtea a constatat, în special, că autoritățile naționale au o considerabilă marjă de apreciere pentru reglementarea problemei nașterilor la domiciliu, o chestiune pentru care nu există un consens european și care implică aspecte complexe ale politicii de sănătate precum și alocarea de resurse de stat.

Curtea a concluzionat că actuala politică a statului realizează un echilibru just între dreptul mamelor la respectarea vieții lor private și interesul statului în protejarea sănătății și a siguranței copilului și a mamei în timpul și după naștere. Mai mult decât atât, din 2014 încoace Guvernul ceh a luat unele inițiative în vederea îmbunătățirii situației din maternitățile locale, în special prin crearea unui nou comitet de experți guvernamentali în obstetrică, moșit și drepturi conexe ale femeilor.

Citeste mai mult  Hotărâre CEDO. Îndeplinirea obligaţiei principale stabilite în hotărâre ulterior punerii în executare a obligaţiei alternative

Curtea a invitat autoritățile cehe să facă progrese în continuare, prin continuarea revizuirii constante a dispozițiilor legale relevante privind nașterile la domiciliu, asigurandu-se ca acestea să reflecte progresele medicale și științifice, respectând pe deplin drepturile femeilor în domeniul drepturilor reproductive.

Cuvinte cheie: > > >