Group 1

CEDO. Respingerea acțiunii în despăgubire pentru malpraxis în baza unui raport de expertiză irelevant. Încălcarea Convenției

7 iunie 2017 CEDO

În hotărârea din 6 iunie 2017 în cauza Erdinç Kurt și alții împotriva Turciei (cererea nr. 50772/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, în unanimitate, că a fost încălcat articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza privește două operații cu risc ridicat efectuate pe un pacient (Duru Kurt) care l-au lăsat cu leziuni neurologice severe (92% invaliditate). Reclamanții au susținut că autoritățile sunt responsabile pentru prejudiciul în cauză și s-au plâns de lipsa unui remediu efectiv prin care să își exercite drepturile în cadrul procesului civil. Ei au afirmat că au contestat, fără succes, relevanța și suficiența raportului de expertiză în baza căruia instanțele naționale au respins cererea lor de despăgubire.

Aprecierea CEDO

Curtea a reținut că sistemul judiciar intern punea la dispoziția reclamanților două remedii, unul civil și celălalt penal. Curtea și-a limitat atenția asupra procedurii civile, întrucât obligația procedurală care rezultă din articolul 2 din Convenție nu cere în mod obligatoriu o urmărire penală în cazurile de neglijență medicală.

Citeste mai mult  CEDO. Monitorizarea convorbirilor telefonice ale unui minor plasat într-un centru educațional contravine Convenției

În cadrul procesului civil, instanțele naționale au respins cererea de despăgubire a reclamanților în baza unui raport de expertiză care a constatat lipsa culpei medicilor. Reclamanții au contestat relevanța și suficiența acestui raport și au solicitat un al doilea raport de expertiză, fără succes.

Problema care trebuia abordată de către experți a fost dacă, lăsând la o parte riscul pe care operația îl implica, medicii au contribuit la prejudiciul cauzat.

Raportul de expertiză nici măcar nu a fost atins această temă, deoarece nu a analizat dacă și în ce măsură medicii în cauză au acționat în conformitate cu standardele medicale înainte, în timpul și după operație. De exemplu, nu preciza ce proceduri concrete au fost efectuate de către medici în timpul operațiiei și în timpul fazei de monitorizare post-operatorie, atunci când s-ar fi produs prejudiciul neurologic, și nici nu evalua aceste proceduri, în lumina normelor relevante și a protocoalelor.

Deși raportul în cauză a concluzionat că medicii nu au acționat cu neglijență, nu a prezentat clar ce elemente concrete, altele decât informațiile din literatura de specialitate care indicau existența unor riscuri, au constituit temeiul pentru această concluzie.

Citeste mai mult  România, al doilea cel mai reclamat stat la CEDO în 2018

Prin urmare, raportul nu a furmizat explicații suficiente cu privire la problema la care trebuia să ofere o perspectivă științifică. Deși concluziile raportului de expertiză nu erau obligatorii pentru instanțele de judecată, acestea au avut o influență decisivă asupra evaluării făcute de instanțe, în măsura în care acestea priveau un domeniu științific în afara sferei de competență a judecătorilor.

Confruntată cu explicațiile insuficiente furnizate de raportul în cauză și obiecțiile reclamanților, prima instanță nu a considerat că este necesar al doilea raport de expertiză, considerând că primul raport era suficient . Curtea de Casație a respins, de asemenea, cererea pentru un al doilea raport, în susținerea căreia reclamanții au prezentat o serie de argumente.

În consecință, Curtea a considerat că reclamanții nu au primit un răspuns judiciar adecvat, care să îndeplinească cerințele inerente protecției dreptului lui Duru Kurt la integritate fizică.

Prin urmare, a fost încălcat art. 8 din Convenție.

Cuvinte cheie: > > >