CEDO. Sinuciderea unui deținut schizofrenic. Lipsa neglijenței autorităților penitenciarului

10 octombrie 2015 CEDO

Joi, 8 octombrie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în hotărârea pronunțată în cauza Sellal împotriva Franței, cu unanimitate, a constatat că nu a fost încălcat art. 2 (dreptul la viață) din Convenție.

Cauza privește sinuciderea în penitenciar a unui deținut ce suferea de schizofrenie.

După cercetarea cazului, instanţele naţionale au considerat că, chiar dacă deținutului prezenta în mod evident patologie psihiatrică, boala sa nu implica vreo tendinţă sinucigaşă, nimic din  dosarul său medical ori din conduita sa nesubliniind existența un risc de sinucidere. În consecință, instanţele franceze au apreciat că nu a existat nicio neglijenţă din partea autorităților penitenciarului.

La rândul său, Curtea  Europeană a constatat, în special, că atitudinea deținutului nu a sugerat nicun risc suicidar.

În consecință, nu se poate susţine că autoritățile naționale ar fi  trebuit să fi fost conştiente de riscul real şi imediat ca acesta să-și ia viaţă. Prin urmare, nu se poate vorbi de o obligaţie în sarcina autorităților de a adopta măsuri specifice în situația menționată.

Cuvinte cheie: >