Group 1

CEDO. Stocarea și comunicarea către autoritatea judiciară a datelor privind apelurile telefonice efectuate vs. dreptul la respectarea vieții private

9 noiembrie 2016 CEDO

În hotărârea din 8 noiembrie 2016 în cauza Figueiredo Teixeira împotriva Andorrei (cererea nr. 72384/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că nu a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie ) din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Cauza privește stocarea și comunicarea către autoritatea judiciară a datelor privind apelurile telefonice efectuate de către reclamant, care era suspectat de trafic de droguri.

Situația de fapt

Reclamantul, Bruno Figueiredo Teixeira, suspectat de trafic de droguri, a fost arestat la data de 5 decembrie 2011. Judecatorul responsabil pentru urmărirea penală a cerut Andorra Telecom să predea o listă a apelurilor de intrare și de ieșire de la două numere de telefon aparținând domnului Figueiredo Teixeira în cursul perioadei 15 august -4 decembrie 2011, și să-l informeze cu privire la identitatea utilizatorilor care dețineau numerele din listă.

Reclamantul a depus o cerere pentru anularea acestei decizii, susținând că i se încalcă dreptul la secretul comunicațiilor. La 22 noiembrie 2012, judecătorul a respins această cerere. Dl Figueiredo Teixeira a introdus o procedură de urgență pentru încetarea utilizării datelor colectate și pentru distrugerea documentelor în cauză, fără succes.

Ulterior, invocând drepturile constituționale la un proces echitabil, la respectarea vieții private și secretul comunicațiilor, a sesizat Curtea Constituțională. Printr-o hotărâre comunicată  la 19 martie 2014, această instanță a constatat că stocarea datelor clienților s-a realizat în conformitate cu termenii și condițiile  generale Andorra Telecom, care au fost acceptate atunci când clientul s-a abonat la serviciile companiei de telefonie. Instanța constituțională a citat, de asemenea, articolele 47 și 87 din Codul de procedură penală care autorizau judecătorul de instrucție să adopte măsurile care se impun în cadrul unei anchete inclusiv, în anumite circumstanțe, să solicite interceptarea convorbirilor telefonice.

Citeste mai mult  CEDO. Demolarea casei construite fără autorizație, în lipsa examinării proporționalității măsurii, contravine Convenției

Aprecierea CEDO

Chestiunea principală în cauză este dacă ingerința, adică stocarea și comunicarea către instanță a datelor personale ale reclamantului, a fost suficient de previzibilă. Evaluând dacă a fost prevăzută de lege, Curtea a observat că, deși un titular al unei cartele telefonice preplătite ar fi putut deduce din Decretul din 19 septembrie 1996 privind stabilirea și modificarea tarifelor telefonice, publicată la data de 25 septembrie 1996 că datele personale sunt stocate, însă a subliniat, în special, că ingerința este prevăzută în dreptul andorran prin articolul 87 din Codul de procedură penală și Legea nr 15/2003.

În ceea ce privește dacă efectele reglementărilor în vigoare erau suficient de previzibile, Curtea a constatat că articolul 87 din Codul de procedură penală în vigoare la momentul în cauză prezenta în detaliu condițiile în care ingerința în dreptul la respectarea vieții private era autorizată. În special, articolul 87 § 5 din Codul de procedură penală impunea o decizie motivată din partea instanței care  să explice necesitatea și proporționalitatea măsurii și să menționeze probele obținute precum și gravitatea infracțiunii care face obiectul anchetei.

Citeste mai mult  CEDO. Imposbilitatea contestării unei hotărâri arbitrale nu încalcă Convenția

Curtea a considerat că decizia judecătorului a respectat aceste condiții, în special având în vedere cerințele anchetei, gravitatea infracțiunii în cauză (trafic de droguri) și concretetea ingerinței în sfera privată a reclamantului.

Curtea a subliniat că procedura în Andorra prevede o gamă largă de măsuri de protecție împotriva acțiunilor arbitrare. Acestea includ implicarea unui judecător care să să acorde autorizația prealabilă măsurii care se aplica exclusiv în cazul infracțiunilor grave; un termen legal cu privire la măsura; și în cele din urmă, faptul că reclamantul ar fi putut în orice moment să conteste legalitatea probelor obținute în cursul procedurii.

Curtea a subliniat că articolul 5 din Legea nr 15/2003 privind protecția datelor cu caracter personal în mod clar exclude din domeniul său, prelucrarea datelor referitoare la prevenirea infracțiunilor, iar art. 16 prevede că comunicarea datelor personale în baza unei decizii judecătorești nu poate face obicetul unei opoziții. În ceea ce privește aplicarea acestor norme în situația reclamantului care deținea o cartelă preplătită, Curtea a observat că normele menționate mai sus nu făceau nicio distincție între titularii contractelor de telefonie mobilă și utilizatorii de cartele preplătite. Prin urmare, acestea erau aplicabile ambelor tipuri de servicii de telefonie. Curtea a considerat că aplicarea dreptului intern în prezenta cauză a fost suficient de previzibilă în sensul articolului 8 § 2 din Convenție.

Citeste mai mult  CEDO. Blocarea accesului la YouTube în Turcia a încălcat libertatea de exprimare

În ceea ce privește dacă ingerința a urmărit un scop legitim, Curtea nu are nici o îndoială cu privire la faptul că aceasta a urmărit unul dintre scopurile legitime enumerate în al doilea paragraf al articolului 8 din convenție, adică prevenirea criminalității.

În ceea ce privește proporționalitatea măsurii, Curtea a subliniat faptul că ingerința a fost autorizată pentru o perioadă mai scurtă decât cea cerută inițial de către poliție. Mai mult decât atât, infracțiunile au fost săvârșite cu cel mult șase luni înainte de perioada acoperită de măsura contestată.

Curtea a considerat că autoritățile din Andorra au respectat astfel proporționalitatea între efectele utilizării tehnicilor speciale de investigație și obiectivul stabilit, și că au folosit o metodă neintruzivă pentru ca infracțiunea să fie descoperită, prevenită sau urmărită cu eficiență adecvată.

Prin urmare, Curtea a constatat că nu a existat nici o încălcare a articolului 8.

Cuvinte cheie: > > > >