CEDO. Supravegherea victimei unui accident rutier de către societatea de asigurări. Încălcarea art. 8 din Convenție

20 octombrie 2016 CEDO

Marți, 18 octombrie 2016, în hotărârea în cauza Vukota-Bojic împotriva Elveției (cererea nr. 61838/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a hotărât, cu șase voturi la unu, că a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) și, în unanimitate, că nu a fost încălcat articolul 6 (dreptul la un proces echitabil) din Convenție.

Dna Vukota-Bojic a fost implicată într-un accident de rutier și ulterior a solicitat pensie de invaliditate. In urma discuțiilor cu asigurătorul cu privire la cuantumul pensiei de invaliditate și litigiile ulterioare, asigurătorul i-a cerut să se supună unui nou examen medical, pentru dovezi suplimentare cu privire la starea de sănătate. Reclamanta a refuzat, iar asigurătorul a angajat detectivi particulari pentru a o supraveghea în secret. Dovezile obținute au fost utilizate în cadrul unei proceduri judiciare ulterioare, ce a dus la o reducere a beneficiilor acordate reclamantei. Aceasta s-a plâns că supravegherea i-a încălcat dreptul la respectarea vieții private, și că probele astfel obținute nu ar fi trebuit admise în cadrul procedurii.

Citeste mai mult  CEDO. Cauza Mihancea împotriva României. Încălcarea dreptului de acces la o instanță

Curtea a statuat că acțiunile asigurătorului angajează răspunderea statului în temeiul Convenției, din moment ce societatea de asigurări este considerată ca fiind o autoritate publică conform legislației elvețiene.

De asemenea, Curtea a considerat că supravegherea secretă ordonată reprezintă o ingerință în viața privată a reclamantei, chiar dacă a fost efectuată în locuri publice, din moment ce anchetatorii au colectat și stocat date într-un mod sistematic și le-au folosit într-un anumit scop. În plus, supravegherea nu a fost prevăzută de lege, dat fiind că prevederile legislației elvețiene pe care s-a întemeiat nu erau suficient de clare. În special, prevederile nu reglementau cu claritate când și pentru cât timp ar putea fi efectuată supravgherea și modul în care trebuie să fie stocate și accesate datele astfel obținute. Prin urmare, a fost încălcat art. 8.

De asemenea, Curtea a constatat că utilizarea probelor obținute prin supraveghere în acțiunea împotriva asigurătorului nu a făcut procedura inechitabilă. Reclamantei i-a fost oferită șansa de a contesta probele obținute din supraveghere, iar instanța națională a motivat decizia de admitere a probelor.

Cuvinte cheie: > > >