CEDO va comunica reclamanților motivarea deciziilor de inadmisibilitate

1 iunie 2017 CEDO

Începând cu această lună, Curtea Europeană a Drepturilor Omului va comunica reclamanților decizia de inadmisibilitate redactată într-una din limbile oficiale ale Curții. Până acum, deciziile de inadmisibilitate nu se comunicau reclamanților, aceștia primind doar o scrisoare de informare în care nu era indicat vreun motiv concret al respingerii cererii, ci doar se făcea trimitere, generic, la nerespectarea prevederilor art. 34 şi 35 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit comunicatului de presă al instituției de la Strasbourg, ca urmare a intrării în vigoare a Protocolului nr. 14 în 2010 care introducea posibilitatea pentru judecătorul unic de a declara inadmisibile cererile, Curtea a inițiat noi metode de lucru pentru abordarea numărului mare de plângeri nesoluționateși care erau în mod evident inadmisibile. În 2011, peste 100.000 de astfel de cereri erau pendinte. Curtea nu a avut de ales decât să adopte o procedură sumară în aceste cazuri. Reclamanții au primit scrisori de informare privind deciziile de respingere a plângerilor. redactate într-o manieră generică.

Citeste mai mult  CEDO. Cauza Colac împotriva României. Încălcarea dreptului la un proces penal echitabil. Eforturi insuficiente din partea autorităților naționale privind localizarea martorilor pentru a fi interogați în cursul cercetării judecătorești

Acum, că nu mai sunt aceste restanțe și având în vedere invitația statelor contractante în Declarația de la Bruxelles din martie 2015, Curtea a adoptat o nouă procedură, care să permită o motivare mai detaliată. Prin adoptarea unei noi abordări, Curtea a trebuit să găsească un echilibru între preocuparea legitimă cu privire la lipsa motivării concrete și menținerea unui proces eficient de tratare a plângerilor inadmisibile, pentru a nu devia prea multe resurse de la examinarea cazurilor potențial fondate.

Astfel, din iunie 2017, în cazul deciziilor judecătorului unic, în loc de o scrisoare de informare, reclamanții vor primi decizia într-una din limbile oficiale ale Curții, semnată de un singur judecător, însoțită de o scrisoare în limba națională. Decizia va include, în multe cazuri, referire la motivele concrete de inadmisibilitate. Cu toate acestea, Curtea va emite în continuare respingeri la nivel general, în unele cazuri, de exemplu, atunci când cererile conțin numeroase aspecte nefondate, greșite sau vexante.

Cuvinte cheie: >