CEDO. Violența în educația copiilor justifică luarea acestora din grija părinților

23 martie 2018 CEDO

În hotărârile din 22 martie 2018 în cauzele Tlapak și alții împotriva Germaniei (cererile nr. 11308/16 și 11344/16) și Wetjen și alții împotriva Germaniei (cererile nr. 68125/14 și 72204/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că nu a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Reclamanții, patru familii, aparținând mișcării religioase ”Douăsprezece triburi” (Zwölf Stämme) s-au plâns de retragerea parțială a autorității părintești asupra copiilor și instituirea măsurii plasamentului.

În 2012, presa a raportat că membrii mișcării religioase își disciplinează copiii aplicându-le pedepse corporale. Reportajele au fost ulterior confirmate de înregistrări video ale bătăilor, înregistrări efectuate cu camera ascunsă. Pe baza acestor reportaje, precum și a declarațiilor foștilor membri ai mișcării religioase, copiii care trăiau în aceste comunități au fost dați în plasament în septembrie 2013, prin ordin judecătoresc.

CEDO a fost de acord cu instanțele germane că riscul bătăilor sistematice și regulate a copiilor justifică retragerea autorității părinților și plasarea copiilor în cămine sau în familii de plasament. Deciziile instanțelor germane s-au bazat pe un risc de tratament inuman sau degradant, interzis în termeni absoluți de Convenția europeană a drepturilor omului.

Citeste mai mult  CEDO condamna Romania - 13 noiembrie 2014

Curtea a subliniat, de altfel, că instanțele germane au dat motive detaliate de ce au avut nici o altă opțiune disponibilă pentru a proteja copiii. În special, părinții au rămas convinși în cursul procedurii că pedeapsa fizică este acceptabilă și, chiar dacă ar fi fost de acord să nu îi mai bată, nu a existat nici o modalitate de a se asigura că pedepsele corporale nu vor va fi aplicate de către alți membri ai comunității.

Prin urmare, instanțele germane, în cadrul unei proceduri echitabile și rezonabile, în care situația fiecărui copil a fost examinată individual, au realizat un just echilibru între interesele părinților și interesul superior al copiilor.

Cuvinte cheie: > > > > >