”Cenzurarea” onorariului avocaţial de către decanul baroului

18 martie 2019 Jurisprudenta

Potrivit art. 32 din Legea nr. 51/1995 contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile avocaţilor se soluţionează de decanul baroului, iar decizia acestuia poate fi atacată la consiliul baroului. Textul legal are în vedere executarea, respectiv pretinsa neexecutare a contractului de asistenţă juridică prin prisma onorariului stabilit, iar nu cenzurarea onorariului avocaţial stabilit prin contractul părţilor.

Extras din considerentele deciziei nr. 42/2019 a Curții de Apel Brașov:

”Potrivit art. 32 din Legea nr. 51/1995 contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile avocaţilor se soluţionează de decanul baroului, iar decizia acestuia poate fi atacată la consiliul baroului.

Dispoziţiile art. 132 din Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea nr. 64/2011 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România prevăd că aceste contestaţii şi reclamaţii se pot formula de oricare dintre părţi, iar contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile se soluţionează de decanul baroului, prin decizie motivată, după ascultarea părţilor.

Din interpretarea dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 51/1995 care face referire la „contestaţii şi reclamaţii privind onorariile” rezultă că textul legal are în vedere executarea, respectiv pretinsa neexecutare a contractului de asistenţă juridică prin prisma onorariului stabilit, iar nu cenzurarea onorariului avocaţial stabilit prin contractul părţilor.

Citeste mai mult  Folosirea unor declarații notariale nereale în vederea obținerii unei indemnizații

Prin prisma acestei analize, Curtea constată neîntemeiate criticile recurentei referitoare la nelegalitatea cenzurării onorariului, întrucât prima instanţă a reţinut în mod corect că pârâtul intimat Baroul B. nu a cenzurat cuantumul onorariului de avocat încasat de reclamantă, acesta fiind numai atributul instanţei de judecată în considerarea dispoziţiilor Codului de procedură penală, ci s-a avut în vedere neexecutarea contractului de asistenţă juridică, reţinând prima instanţă că reclamanta a acordat asistenţă juridică clientului său numai în faţa Tribunalului D., nu şi în faţa instanţei de apel, aşa cum se convenise prin contract.

Din cuprinsul motivării actului administrativ atacat rezultă fără echivoc faptul că s-au avut în vedere dovezile privind neexecutarea contractului, respectiv împrejurarea că deşi s-a susţinut că cererea de apel a fost transmisă prin fax de către recurenta reclamantă la Tribunalul D., în urma verificărilor efectuate de către această instanţă s-a stabilit că la fax-ul cu numărul indicat de către doamna avocat a fost identificat înscrisul conţinând o pagină, însă acesta nu reprezenta o declaraţie de apel în cauza privind pe condamnatul C., ci este o contestaţie formulată de avocat A. într-un alt dosar, pentru un alt inculpat.

Citeste mai mult  Aplicarea unei pedepse mai reduse decât cea menţionată în acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Concluzionând, Curtea constată că în cauză nu s-a pus în discuţie cuantumul onorariului stabilit în contract, ci faptul că avocatul nu a prestat serviciile la care s-a angajat, ceea ce conduce la reaprecierea executării obligaţiei de plată a onorariului în raport cu derularea contractului de asistenţă juridică, respectiv restituirea parţială a acestui onorariu.” (Curtea de Apel Brașov, Decizia civilă nr. 42R/21 ianuarie 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > > >