Cerere de chemare în judecată anulată ca netimbrată. Imposibilitatea suprapunerii remediilor procesuale reglementate de art. 200 NCPC şi art. 39 din OUG nr. 80/2013

22 februarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Procedura reglementată de art. 200 C. proc. civ. se referă în mod expres şi limitativ la verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată, analiza preliminară a acesteia cuprinzând şi verificarea încadrării sale în cerinţele prevăzute de art. 197 care impun condiţia ca cererea de chemare în judecată să fie timbrată în mod legal, menţionându-se expres faptul că netimbrarea sau insuficienta timbrare atrage anularea cererii.

În cazul în care cererea de chemare în judecată a fost anulată ca netimbrată pentru neîndeplinirea obligaţiei de a timbra, stabilită în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013, iar partea nu a uzat de prevederile art. 39 alin. (1) din această ordonanţă, chestiunea timbrajului nu mai poate fi repusă în discuţie în calea de atac de reformare.

Nu se poate reţine că procedura prevăzută de art. 200 C. proc. civ. se suprapune cu cea reglementată de O.U.G. nr. 80/2013, cele două proceduri fiind distincte, cu regim juridic diferit conferit de obiectul supus analizei şi de momentul procesual în care acestea se pot declanşa, astfel încât aserţiunea recurentei-reclamante cu privire la existenţa a două remedii procesuale ce se pot desfăşura în paralel pentru lămurirea aceleiaşi chestiuni de drept nu are suport juridic, între cele două proceduri neexistând o relaţie de complementaritate. (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1470 din 22 septembrie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >