Cerere de chemare în judecată a societăţii împotriva administratorilor. Excepţia inadmisibilităţii

31 octombrie 2017 Business Jurisprudenta

Dispoziţiile legale cuprinse în art. 194 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 nu consacră o condiţie de admisibilitate a unei cereri de chemare în judecată a societăţii împotriva administratorilor sau a cenzorilor, ci sunt menite a asigura formarea voinţei sociale, atunci când la aceasta concură mai multe voinţe ale asociaţilor.

Lipsa unui înscris care să constate hotărârea asociaţilor de a angaja în proces societatea împotriva administratorilor sau a cenzorilor nu constituie un fine de neprimire a acţiunii în justiţie pentru a putea fi invocată cu succes excepţia de inadmisibilitate, ci poate afecta valabilitatea cererii de chemare în judecată, câtă vreme existenţa unei voinţe valabile a societăţii în promovarea demersului judiciar este contestată. Lipsa voinţei juridice a societăţii de a iniţia  demersul judiciar este exclusă, atâta vreme cât cererea de chemare în judecată emană de la subiectul de drept care exprimă, de unul singur, voinţa societăţii.

Inadmisibilitatea este o excepţie de procedură, legată strict de legala sesizare a instanţei, iar această excepţie poate fi primită numai în condiţiile în care partea utilizează o cale procesuală neprevăzută de lege sau pe care legea o exclude în mod expres ori implicit sau în cazurile în care legea prevede parcurgerea unei proceduri prealabile sesizării instanţe pe care partea, în mod culpabil, nu o urmează. (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2125 din 14 decembrie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >