Cerere de lămurire a dispozitivului hotărârii. Neconcordanţe între dispozitiv şi considerente

18 august 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Instanţa a apreciat că, prin cererea sa, creditoarea critică sentinţa sub aspectul existenţei unei neconcordanţe între dispozitiv şi considerentele hotărârii, aspect care poate constitui motiv de recurs, iar nu motiv pentru formularea unei cereri de lămurire dispozitiv, care ar trebui să vizeze numai menţiunile din dispozitivul hotărârii.

Creditoarea nu poate cere instanţei de fond lămurirea de dispozitiv, ca prin aceasta să poată valorifica o cale de atac eventual pierdută prin neexercitarea acesteia în timpul legal împotriva hotărârii iniţiale. (Tribunalul Galați, Hotărârea din 24 martie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >