Cerere de recurs formulata prin e-mail. Calculul termenului privind exercitarea caii de atac

25 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Prevederile art. 104 Cod procedură civilă [art. 183 NCPC] reglementează situaţia actelor de procedură trimise prin poştă instanţei de judecată, stipulând că se socotesc îndeplinite în termen, dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea termenului. Ele sunt dispoziţii de procedură, astfel încât sunt de strictă interpretare.

Reglementând această procedură, legiuitorul a urmărit ca, prin cerinţele formale impuse, să asigure existenţa unei dovezi certe referitoare la data îndeplinirii actului de procedură. Dacă legiuitorul ar fi dorit să recunoască ca act de procedură efectuat în termen, actul de procedură expediat prin e-mail, în afara programului de lucru al instanţei şi deschis ulterior expirării termenului, ar fi prevăzut expres acest lucru.

Art. 93 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevede că actele de sesizare ale instanţei depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier sau fax sau în orice al mod prevăzut de lege, se depun la registratură, unde în aceeaşi zi primesc dată certă. Aceste dispoziţii nu reglementează noţiunea de „act de procedură efectuat în termen”, iar din cuprinsul lor rezultă că data certă este data de la registratura instanţei.

Citeste mai mult  Renunţarea la beneficiul principiului îmbogăţirii fără justă cauză. Condiții și efecte

Actul de procedură poate fi expediat prin e-mail, însă data înregistrării acestuia la instanţă este data certă aplicată de serviciul registratură al instanţei. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 2633 din 31 octombrie 2013, portal.just.ro)

În acest sens, a se vedea și Hotărârea ICCJ

Cuvinte cheie: > >