Cerere de revizuire respinsă. Neaplicarea hotărârii CJUE în cauza C-201/14 în litigiile având ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contribuţiilor sociale de sănătate

”Revizuienta a susţinut că prin hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 01.10.2015 s-a statuat faptul că prelucrarea datelor de către intimată din prezentul dosar fără o informare prealabilă a contribuabilului contravine art. 10, 11 şi 13 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 24.10.1995.
Această hotărâre statuează că prevederile art. 87 din O.G. nr. 92/2003, respectiv faptul că decizia contestată nr…/2012 trebuie să cuprindă elementele prevăzute de art. 43 din acest act normativ, adică să cuprindă menţiuni privind audierea contribuabilului.

Toate informaţiile au fost culese pe baza datelor deţinute de ANAF, care au fost comunicate fără acordul sau informarea în prealabil a contribuabilului ceea ce încalcă legislaţia europeană care primează înaintea dreptului intern. (…)
Analizând cererea de revizuire formulată prin prisma motivelor invocate, Curtea constată următoarele:

Se observă că, în dezvoltarea acestui motiv de revizuire reclamanta s-a prevalat de interpretarea dată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-201/14, Smaranda Bara şi alţii/Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi alţii, dreptului unional, respectiv Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Citeste mai mult  Renunţarea la beneficiul principiului îmbogăţirii fără justă cauză. Condiții și efecte

În hotărârea pronunţată, Curtea de Justiţie consideră că cerinţa prelucrării corecte a datelor personale obligă o autoritate a administraţiei publice să informeze persoanele vizate despre transmiterea acestor date unei alte autorităţi a administraţiei publice în vederea prelucrării lor de către aceasta din urmă în calitate de destinatar al datelor menţionate. Directiva impune expres ca orice eventuală limitare a obligaţiei de informare să fie adoptată prin măsuri legislative.

Ori, în cauză nu este incidentă această directivă, precum şi interpretarea oferită acesteia, întrucât impunerea suplimentară a revizuientei nu este, aşa cum de altfel s-a reţinut şi de instanţa de recurs, rezultatul comunicării informaţiilor privind veniturile realizate de aceasta între administraţia fiscală competentă şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate A., ci rezultatul declaraţiilor fiscale făcute de reclamantă la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate A., pe baza cărora au fost întocmite fişele de contribuabil aferente şi care au stat la baza emiterii deciziei de impunere suplimentară contestată de către colectorul acestor taxe, A.F.P. A.I.

Citeste mai mult  Interzicerea modificării Codului fiscal prin ordonanţe

Pe de altă parte, lipsa informării revizuientei cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal între o instituţie publică şi alta nu sunt de natură a duce la anularea deciziei de impunere emisă de instituţia publică emitentă şi beneficiară a comunicării respective.
În concluzie, rezultă că nu este incident motivul de revizuire prevăzut art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, astfel încât Curtea a respins prezenta cerere ca inadmisibilă.” (Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia civilă nr. 3325/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >