Group 1

Cerere de valoare redusă. Suspendarea judecății în temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 CPC

Este nelegală suspendarea judecării cauzei având ca obiect cerere de valoare redusă dispusă în temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 CPC, reclamanta neavând obligația de a se prezenta in instanță și nici de a solicita judecarea în lipsă, întrucât legiuitorul a statuat ca procedura cererilor cu valoare redusă este scrisă si se desfășoară în întregul ei în camera de consiliu, înfățișarea în instanță a părților reprezentând o excepție, care se împlinește doar la solicitarea expresă a instanței de judecată.

Extras din considerentele deciziei Tribunalului Dolj:

”Prin încheierea de ședință din data de 15.11.2018, pronunțată de Judecătoria Segarcea, în temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 Noul Cod. de procedură civilă, s-a dispus suspendarea judecării cererii, având ca obiect cerere de valoare redusă, privind pe reclamanta S.C.  și pe pârâta PAL.

Reclamanta a formulat recurs împotriva încheierii din 15. 11 .2018 , pronunțata de Judecătoria Segarcea , solicitând casarea încheierii și trimiterea cauzei pentru continuarea judecății la aceeași instanță , deoarece instanța a dispus în mod greșit suspendarea cauzei in baza art. 411 alin 1, pct 2 Cod de Procedura Civila. (…)

Citeste mai mult  Răspunderea pentru ucidere din culpă a medicului din cadrul unui spital de urgenţă

Analizând recursul declarat în cauză, tribunalul reține că este întemeiat pentru cele care urmează: reclamanta nu avea obligația de a solicita judecarea cauzei în lipsă, atâta timp cat legiuitorul a statuat că procedura cererilor cu valoarea redusa este scrisă si se desfășoară în întregul ei în camera de consiliu. Mai mult decât atât, cum corect susține recurenta , în formularul care este tipizat, specific cererilor de valoare redusă, recurenta reclamantă a precizat în mod expres la punctul 4.2.2 că nu dorește o dezbatere orală. Totodată formularul nu are o altă rubrică pentru solicitarea judecății în lipsa părților, care nu este necesară, din moment ce partea a indicat că nu dorește o dezbatere orală.

Potrivit art. 1.029 alin 1 din Codul de Procedura Civila, proc edura cu privire la cererile cu valoare redusa “este scrisa si se desfășoară în întregul ei în camera de consiliu” .

Conform dispozițiilor de mai sus instanța poate să refuze o dezbatere orală atunci când este solicitată de una din părți, în cazul în care consideră, ținând cont de împrejurările cauzei, că nu sunt necesare dezbateri orale.

Citeste mai mult  Întreruperea cursului perimării

Prin urmare s-ar impune o citare a părților dacă instanța ar aprecia că este necesară prezența lor la termenul de judecată acordat pentru a dezbate oral cerere , respectiv pentru susținerea apărărilor , procedură care nu este specifică acestei proceduri speciale, decât în mod excepțional, regula fiind fără citarea părților , pentru că este vorba de o procedură scrisă, iar pe de altă parte excepția care impune citarea nu trebuie transformată în regulă, fiind de strictă interpretare.

Prin urmare, reclamanta nu avea o altă obligație, așa cum a reținut instanța , și anume , de a solicita judecarea cauzei în lipsă, deoarece a menționat că nu dorește o dezbatere orală, astfel încât tribunalul cu majoritate de voturi va admite recursul, va casa încheierea și va trimite cauza aceleiași instanțe pentru continuarea judecății.” (Tribunalul Dolj, Decizia civilă nr. 42 din 10 aprilie 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >