Cerere reconvenţională şi cerere de chemare în garanţie formulate în cadrul unui proces de expropriere. Competenţă

17 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. 1 C.pr.civ., cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de instanţa competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competenţa materială sau teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120 C.pr.civ.

Totodată, este de avut în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. 6 C.pr.civ., cererile formulate în cadrul unui proces aflat în desfăşurare sunt denumite cereri incidentale.

Rezultă din cele de mai sus că cererea reconvenţională şi cererea de chemare în garanţie au natura unor cereri incidentale, ele fiind formulate într-un proces deja deschis printr-o cererea de chemare în judecată anterioară. Astfel fiind, rezultă şi că prin efectul prevederilor art. 123 alin. 1 C.pr.civ., sus-evocate, cele două cereri incidentale formulate în prezentul proces de către pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. intră în sfera de jurisdicţie a Tribunalului, ca instanţă competentă cu soluţionarea acţiunii reclamantei, înţeleasă ca cerere principală ce intră, necontestat, în competenţa de primă instanţă a Tribunalului.

Citeste mai mult  Declararea în mod eronat a TVA de plată. Consecințe

Prevederile art. 123 alin. 1 C.pr.civ. instituie, aşadar, un caz de prorogare legală de competenţă, ceea ce face ca aserţiunile Tribunalului privitoare la atribuirea în competenţa judecătoriilor a litigiilor decurgând din aplicarea legilor fondului funciar să apară, în cauza de faţă, ca neavenite. (Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 55/F din 17 aprilie 2015, www.curteadeapelcluj.ro)

Cuvinte cheie: > >