Cererea de deschidere a procedurii insolvenței întrerupe cursul prescripției extinctive

13 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Cererea de deschidere a procedurii insolvenței este o cerere de chemare în judecată întrerupătoare a cursului prescriptiei extinctive – opinie majoritară

”Conform prevederilor art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil, ”cu toate acestea, dacă reclamantul, în termen de 6 luni de la data când hotărârea de respingere sau de anulare a rămas definitivă, introduce o nouă cerere, prescripția este considerată întreruptă prin cererea de chemare în judecată sau de arbitrare precedentă, cu condiția însă ca noua cerere să fie admisă”.

În ceea ce priveste întelesul notiunii de cerere de chemare în judecată sau de arbitrare precedentă continută de dispozitiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil, tribunalul retine că trebuie să fie avute în vedere dispozitiile art. 2537 pct. 2 Cod civ., care prevăd că ”prescripția se întrerupe: (…) 2. prin introducerea unei cereri de chemare în judecată sau de arbitrare, prin înscrierea creanței la masa credală în cadrul procedurii insolvenței, prin depunerea cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți creditori ori prin invocarea, pe cale de excepție, a dreptului a cărui acțiune se prescrie”. (…)

Citeste mai mult  Comisionul de acordare a creditului - abuziv. Imposibilitatea instanței de a înlocui clauza contractuală

Raportat la enumerarea realizată de dispozitiile art. 2537 pct. 2 Cod civ., se impune observatia că în cadrul acesteia se face referire la ”introducerea unei cereri de chemare în judecată ” fără a se face vreun fel de precizare în ceea ce priveste obiectul cererii de chemare în judecată, împrejurare fată de care tribunalul retine că trebuie făcută aplicarea principiului potrivit căruia acolo unde legea nu distinge, si aplicarea acesteia trebuie făcută fără distinctie (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Asadar, de vreme ce dispozitiile art. 2537 pct. 2 Cod civ. fac referire la ”introducerea unei cereri de chemare în judecată”, iar cererea de deschidere a procedurii insolventei are, în mod incontestabil, natura juridică a unei cereri de chemare în judecată, tribunalul retine că si cererea de deschidere a procedurii insolventei este o cerere de chemare în judecată întrerupătoare a cursului prescriptiei extinctive, astfel cum prevede art. 2537 pct. 2 Cod civ.

Nu poate fi primită sustinerea apelantei-intimate în sensul că admiterea cererii de deschidere a procedurii insolventei nu ar atrage si înscrierea creditoarei ce a formulat-o la masa credală a debitoarei împotriva căreia s-a deschis astfel procedura insolventei, împrejurarea că judecătorul sindic trebuie să verifice doar întrunirea conditiilor expres prevăzute de Legea nr. 85/2006 în ceea ce priveste creanta invocată de către creditoare, respectiv dacă aceasta este certă, lichidă si exigibilă si într-un cuantum superior valorii prag de 45.000 lei, înlăturând posibilitatea ca, odată admisă de către judecătorul sindic cererea de deschidere a procedurii insolventei formulată de către creditoare, aceasta să poată să nu fie înscrisă la masa credală a debitoarei cu cel putin suma de 45.000 lei, după cum nici conditia ca aceasta să formuleze o nouă cerere de înscriere la masa credală nu este prevăzută de lege în acest sens, cererea de deschidere a procedurii insolventei neputând fi apreciată ca fiind făcută doar în considerarea unui interes vindicativ, de transpunere a debitoarei în procedura insolventei, obiectul acesteia constituindu-l realizarea creantei creditoarei cu respectarea si a drepturilor celorlalti creditori ai debitoarei.

Citeste mai mult  ”Cenzurarea” onorariului avocaţial de către decanul baroului

Pentru aceste considerente, în baza dispozitiilor art. 399 alin. 4 si art. 398 alin. 2 Cod proc.civ., în ceea ce privește aspectul soluționat în complet de divergență, constată, cu majoritate de voturi, că cererea de deschidere a procedurii insolventei formulată de intimata-apelantă …este o cerere de chemare în judecată întrerupătoare a cursului prescriptiei extinctive, astfel cum prevede art. 2537 pct. 2 Cod civ.” (Tribunalul Specializat Cluj, Decizia civilă nr. 524/2016, www.rolii.ro)

Opinia separată a fost în sensul că cererea de deschidere a procedurii insolventei nu este o cerere de chemare în judecată întrerupătoare a cursului prescriptiei extinctive.

Cuvinte cheie: > > >