Cerințe de raportare publică pentru cele mai mari companii care își desfășoară activitatea în UE

16 aprilie 2016 UE

Comisia Europeană a propus marți, 12 aprilie, introducerea unor cerințe de raportare publică pentru cele mai mari companii care își desfășoară activitatea în UE, în vederea transparentizării impozitării acestora, anunță Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Propunerea reprezintă un sistem simplu și proporțional de a spori răspunderea marilor societăți multinaționale în ceea ce privește fiscalitatea, fără a le afecta competitivitatea. Sistemul se va aplica în cazul a mii de companii mari care activează în UE, fără a afecta însă întreprinderile mici și mijlocii.

Propunerea Comisiei Europene prevede cerințe mai stricte în materie de transparență pentru activitățile desfășurate de societățile comerciale în țări care nu respectă standardele în materie de bună guvernanță în domeniul impozitării. Comisia are în vedere instituirea, cât mai rapid posibil, a unei prime liste comune la nivelul UE a acestor jurisdicții fiscale.

Propunerea va modifica Directiva contabilă (Directiva 2013/34/UE), pentru a se asigura că grupurile mari publică anual un raport prezentând profitul și impozitele acumulate și plătite în fiecare stat membru. Aceste informații vor rămâne disponibile pentru o perioadă de cinci ani.

Citeste mai mult  Noi norme privind protecția avertizorilor

Propunerea de directivă a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului UE, pentru adoptare prin procedura de codecizie. Odată adoptată, în termen de un an de la intrarea în vigoare, noua directivă va trebui transpusă în legislația națională de către fiecare stat membru.

Cuvinte cheie: >