Cesionarul nu poate pretinde de la debitorul cedat dobânzi și penalități calculate după momentul cesiunii

28 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin contractul de cesiune de creanțe încheiat sub nr.34 la data de 02.04.2012, BRD. Finance IFN. SA. în calitate de cedent, a cedat către EKR S.R.L, în calitate de cesionar, creanța, împotriva debitorului cedat.

Conform anexei nr.1 la contractul de cesiune, creanța care a fost cesionată cuprindea creanța calculată la data încheierii contractului de cesiune de creanță.

Prin urmare, se constată că în cauză, contractul de credit ce constituie titlu executoriu a încetat înainte de momentul cesiunii, astfel că dispozițiile referitoare la dobânzi și penalități nu mai pot produce efecte.

Se constată așadar că societatea creditoare a cesionat creanța sus menționată, iar nu contractul de credit încheiat cu debitorul pentru a putea pretinde de la acesta dobânzi și penalități calculate după momentul cesiunii conform titlului executoriu.

Prin urmare drepturile pe care le avea cedentul în legătură cu creanța se raportează la momentul cesiunii, iar la acel moment creanța cedată era doar pentru suma de 823,62 lei.

Citeste mai mult  Excepţia autorităţii de lucru judecat vs prezumţia puterii de lucru judecat

În consecință, având în vedere dispozițiile art. 666 Cod procedură civilă aprobat prin Legea nr.134/2010 astfel cu m a fost modificată prin OUG nr. 1/03.02.2016, instanța de fond în mod corect a admis în parte cererea și a încuviințat executarea silită doar pentru suma de 823,62 lei, la care se vor adăuga cheltuielile de executare, aceasta fiind creanța cesionată.” (Tribunalul Brăila, Decizia civilă nr. 971 din 8 noiembrie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >