Cheltuieli de judecată. Noţiunea „procesul” din sintagma „partea care pierde procesul”

10 septembrie 2021 Drept Civil

Tribunalul Bistrița Năsăud a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea gi aplicarea dispozițiilor art. 453 alin. I Cod procedurd civilă; respectiv pentru a se da o rezolvare de principiu următoarei chestiuni de drept:

1.Dacă prin sintagma „partea care pierde procesul”, respectiv prin noţiunea „procesul”, se înţelege partea care pierde o etapă din fazele care alcătuiesc procesul civil (ciclul procesual), raportat la art. 13, art. 83 alin. (1) şi art. 87 alin. (1) Cod procedură civilă, coroborat cu art. 32 Cod procedură civilă; sau

2. Dacă prin sintagma „partea care pierde procesul”, respectiv prin noţiunea „procesul”, se înţelege partea care pierde ultima fază/etapă din ciclul procesual, reprezentată de apel şi, eventual, recurs, sau chiar fond, în rejudecare, fără a prezenta relevanţă soluţia pronunţată în etapa procesuală anterioară.

În speță, societatea apelanta considerdă că cheltuielile de judecată sunt efectuate pentru fiecare etapă procesuală in parte. Culpa procesuală, care include noțiunea de ,parte care pierde procesul’, nu poate fi înțeleasă decât prin raportare la soluția pronuntata de către instanta investită cu soluționarea unei etape procesuale.

Citeste mai mult  Inadmisibiltatea actiunii judiciare avand ca obiect constatarea imposibilitatii realizarii obiectului de activitate a unei persoane juridice

În ceea ce privește fondul chestiunii de drept ce constituie obiectul sesizării, tribunalul arată că, potrivit prevederilor art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă „Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat să
îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”.

Membrii completului de judecată au interpretări diferite – prezente inclusiv la nivelul literaturii de specialitate și al practicii judiciare, soluțiile propuse fiind divergente,  ale noțiunii de „parte care pierde procesul/parte care a câștigat”, mai exact, noțiunii de „proces”, cu efecte determinate asupra existenței sau nu a obligației/dreptului la plata cheltuielilor de judecată; respectiv dacă prin noțiunea de „proces” se înțelege o etapă din fazele care alcătuiesc procesul civil (ciclul procesual) sau ultima fază/etapă din ciclul procesual.

Termenul de soluționare a sesizării este 15.11.2021.

Cuvinte cheie: > >