Cheltuieli necesare desfasurarii executarii silite

9 decembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Faţă de prevederile art.659 [devenit art. 660]coroborate cu art.669 alin.1 şi alin.3 pct 7 CPC [devenit art. 670], cheltuielile de judecată ocazionate în cauza care are ca obiect solicitarea executorului judecătoresc de aplicare a unei amenzi judiciare terţului pentru nerespectarea obligaţiei de a da informaţiile solicitate, sunt cheltuieli de executare, care vor fi avute în vedere în dosarul execuţional. (Tribunalul Arad, Hotărârea nr. 554/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >