Group 1

CJUE anulează hotărârea Tribunalului UE de confirmare a înregistrării formei cubului Rubik ca marcă a Uniunii

10 noiembrie 2016 Business UE

CJUE anulează hotărârea Tribunalului şi decizia EUIPO de confirmare a înregistrării formei cubului Rubik ca marcă a Uniunii. Analizând dacă înregistrarea trebuia refuzată pentru motivul că această formă conţinea o soluţie tehnică, EUIPO şi Tribunalul ar fi trebuit să ia în considerare şi elemente funcţionale invizibile ale produsului reprezentat de această formă, precum capacitatea sa de rotire, a decis CJUE în hotărârea în cauza C-30/15 P.

La cererea Seven Towns, o societate britanică ce administrează, printre altele, drepturile de proprietate intelectuală legate de „cubul Rubik”, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a înregistrat în anul 1999 ca marcă tridimensională a Uniunii, pentru „puzzleuri tridimensionale”, forma cubică următoare:

În anul 2006, Simba Toys, un producător de jucării din Germania, a solicitat EUIPO anularea mărcii tridimensionale în special pentru motivul că aceasta conţinea o soluţie tehnică constând în capacitatea sa de rotire, o astfel de soluţie putând fi protejată numai în temeiul unui brevet, iar nu ca marcă. Întrucât EUIPO a respins cererea sa, Simba Toys a sesizat Tribunalul Uniunii Europene cu o acţiune având ca obiect anularea deciziei EUIPO.

Citeste mai mult  UE, îngrijorată de schimbările în domeniul penal din România

Prin Hotărârea pronunţată la 25 noiembrie 2014 ((T-450/09), Tribunalul a respins acţiunea formulată de Simba Toys pentru motivul că forma cubică în cauză nu conţine o funcţie tehnică ce ar împiedica protejarea acesteia ca marcă. În special, Tribunalul a considerat că soluţia tehnică ce caracterizează cubul Rubik nu rezultă din caracteristicile acestei forme, ci cel mult dintr-un mecanism intern și invizibil al cubului. Simba Toys a declarat recurs la Curtea de Justiție împotriva hotărârii Tribunalului.

Prin hotărârea pronunțată joi, 10 noiembrie 2016, Curtea amintește că Regulamentul nr. 40/94 privind marca
comunitară, care este aplicabil în speță, urmărește să împiedice ca dreptul mărcilor să confere unei întreprinderi un monopol asupra soluțiilor tehnice sau a caracteristicilor utilitare ale unui produs. În această privință, Curtea constată că principalele caracteristici ale formei în litigiu constau într-un cub și o structură grilată care figurează pe fiecare dintre suprafețele acestui cub.

În continuare, în privința aspectului dacă înregistrarea formei în cauză ca marcă a Uniunii poate conferi Seven Towns un monopol asupra unei soluții tehnice, Curtea subliniază că trebuie să se examineze dacă această formă este necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic.

Citeste mai mult  Tabloul de bord privind justiția pentru anul 2016

Contrar celor constatate de Tribunal, Curtea arată că, în cadrul acestei examinări, caracteristicile esenţiale ale formei cubice în cauză trebuie apreciate în raport cu funcţia tehnică a produsului pe care îl reprezintă această formă. În special, revenea Tribunalului sarcina de a lua în considerare și elemente invizibile pe reprezentarea grafică a acestei forme, precum capacitatea de rotire a componentelor individuale ale unui puzzle tridimensional de tip „cubul Rubik”. În acest context, Tribunalul ar fi trebuit să definească funcția tehnică a produsului în cauză și să țină seama de aceasta în cadrul analizei sale.

În plus, Curtea consideră că faptul că Seven Towns a solicitat înregistrarea semnului în litigiu pentru „puzzle-urile tridimensionale” în general, fără a se limita la cele care au o capacitate de rotire, nu împiedică luarea în considerare a funcției tehnice a produsului reprezentat de forma cubică în cauză și o face chiar necesară, întrucât decizia privind această solicitare îi poate afecta pe toți producătorii de puzzle-uri tridimensionale ale căror elemente reprezintă forma unui cub.

Citeste mai mult  Legiferarea indisponibilizării și a confiscării la nivelul UE printr-un singur regulament

În aceste condiții, Curtea anulează hotărârea Tribunalului, precum și decizia EUIPO de confirmare a înregistrării formei în litigiu ca marcă a Uniunii. Va reveni EUIPO sarcina de a adopta o nouă decizie ținând seama de constatările formulate de Curte în prezenta hotărâre.

Cuvinte cheie: > >