CJUE. Compensarea în cazul anulării unui zbor. Contract de transport încheiat prin intermediul unui agenții de voiaj online

12 mai 2017 UE

Un operator de transport aerian care nu este în măsură să probeze că un pasager a fost informat cu privire la anularea zborului său cu cel puțin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută este obligat să îl despăgubească. Această interpretare este valabilă nu numai atunci când contractul de transport a fost încheiat direct între pasager și operatorul de transport aerian, ci și atunci când a fost încheiat prin intermediul unei agenții de voiaj online, a decis CJUE, potrivit unui comunicat:

Domnul Krijgsman a efectuat o rezervare prin intermediul unei agenții de voiaj online pentru un zbor dus-întors Amsterdam Schiphol (Țările de Jos)-Paramaribo (Suriname), operat de compania aeriană SLM. Decolarea zborului dus era prevăzută pentru 14 noiembrie 2014. La 9 octombrie 2014, SLM a informat agenția de voiaj despre anularea acestui zbor. La 4 noiembrie 2014, domnul Krijgsman a fost informat de agenția de voiaj prin e-mail despre această anulare.

Invocând regulamentul Uniunii în materie de compensare a pasagerilor în eventualitatea anulării zborurilor (Regulamentul (CE) nr. 261/2004) , domnul Krijgsman a solicitat SLM plata sumei forfetare de 600 de euro. Acest regulament prevede, printre altele, că pasagerii au dreptul la o compensație din partea operatorului de transport aerian, cu excepția cazului în care aceștia au fost informați despre anularea zborului cu cel puțin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută.

Citeste mai mult  CJUE. Adoptarea de măsuri coercitive împotriva operatorului de transport aerian în vederea plății compensației datorate unui pasager

SLM a refuzat însă compensarea domnului Krijgsman pentru motivul că informația privind modificarea datei de plecare fusese transmisă agenției de voiaj la 9 octombrie 2014.

În ceea ce o privește, agenția de voiaj i-a comunicat domnului Krijgsman că declina orice responsabilitate, întrucât mandatul său era limitat la încheierea de contracte între pasageri și operatorii de transport aerian și că nu era prin urmare responsabilă de modificările de orar. În opinia sa, responsabilitatea de a informa pasagerii într-o astfel de situație revenea operatorului de transport aerian, căruia îi este transmisă, în dosarul rezervării, adresa electronică a pasagerului.

Ulterior, domnul Krijgsman a sesizat rechtbank Noord Nederland (Tribunalul din Nordul Țărilor de Jos), solicitând obligarea SLM la plata compensației. Considerând că regulamentul european nu precizează modalitățile potrivit cărora operatorul de transport aerian trebuie să informeze pasagerii în cazul anulării unui zbor în ipoteza unui contract de transport încheiat prin intermediul unei agenții de voiaj sau al unui site internet, această instanță a decis să adreseze o întrebare Curții de Justiție.

Citeste mai mult  CJUE. Dreptul resortisantului unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală de a fi ascultat înainte de emiterea deciziei de returnare

În hotărârea pronunțată în cauza C-302/16, Curtea amintește că, potrivit regulamentului, sarcina dovedirii
faptului că pasagerul a fost informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian.

Din moment ce operatorul de transport aerian nu este în măsură să dovedească faptul că pasagerul a fost informat despre anularea zborului său cu mai mult de două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută, el este obligat să plătească compensația prevăzută de regulament.

Curtea precizează că o astfel de interpretare este valabilă nu numai atunci când contractul de transport a fost încheiat direct între pasager și operatorul de transport aerian, ci și atunci când acest contract a fost încheiat prin intermediul unui terț, precum o agenție de voiaj online.

În schimb, Curtea arată că în cazul în care operatorul de transport aerian se achită de obligațiile care îi revin în temeiul regulamentului, aceasta nu aduce atingere dreptului său de a pretinde compensații, în conformitate cu dreptul intern aplicabil, de la orice persoană, inclusiv părți terțe, care se află la originea încălcării de către acest operator de transport a obligațiilor sale. Astfel, regulamentul nu limitează în niciun fel dreptul operatorului de transport aerian de a solicita o rambursare de la un tour operator sau de la o altă persoană cu care operatorul de transport aerian a încheiat un contract.

Cuvinte cheie: > >