Group 1

CJUE. Deținătorul unui magazin care pune la dispoziția publicului în mod gratuit o rețea Wi-Fi nu răspunde pentru încălcările drepturilor de autor săvârșite de un utilizator

15 septembrie 2016 UE

Deținătorul unui magazin care pune la dispoziția publicului în mod gratuit o rețea Wi-Fi nu răspunde pentru încălcările drepturilor de autor săvârșite de un utilizator. Totuși, respectivul deținător poate fi obligat să își protejeze rețeaua printr-o parolă pentru a pune capăt acestor încălcări sau pentru a le preveni, a decis CJUE în hotărârea pronunțată în cauza C-484/14, potrivit unui comunicat al instituției.

Domnul Tobias Mc Fadden este administratorul unui magazin de echipamente de sonorizare și lumini în care pune la dispoziția publicului în mod gratuit o rețea Wi-Fi pentru a atrage atenția potențialilor clienți asupra bunurilor și serviciilor sale. În anul 2010, o operă muzicală pentru care Sony deține drepturile a fost pusă în mod ilicit la dispoziția publicului pentru descărcare prin intermediul acestei rețele. Landgericht München I (Tribunalul Regional München I, Germania), sesizat cu litigiul dintre Sony și domnul Mc Fadden, consideră că acesta nu a încălcat el însuși drepturile de autor în discuție. Această instanță are însă în vedere posibilitatea de a constata răspunderea indirectă a domnului Mc Fadden pentru această încălcare pentru motivul că rețeaua sa Wi-Fi nu a fost protejată.

Citeste mai mult  Comisia Europeană adoptă o nouă abordare cu privire la eliminarea tarifelor de roaming în UE în 2017

Având însă îndoieli cu privire la problema dacă Directiva privind comerțul electronic (Directiva 2000/31/CE) se opune unei astfel de răspunderi indirecte, Landgericht a adresat Curții de Justiție o serie de întrebări.

Astfel, directiva exclude răspunderea furnizorilor de servicii intermediari pentru o activitate ilicită inițiată de un terț, atunci când prestația lor constă în „simpla transmitere («mere conduit»)” de informații.

Această exonerare de răspundere se aplică sub rezerva a trei condiții cumulative, și anume ca:

1) furnizorul de servicii să nu inițieze transmiterea,

2) să nu selecteze destinatarul transmiterii și

3) să nu selecteze sau să modifice informațiile care fac obiectul transmiterii.

În hotărârea pronunțată joi, 15 septembrie 2016, Curtea constată, mai întâi, că punerea la dispoziţia publicului, în mod gratuit, a unei rețele Wi-Fi pentru a atrage atenția potențialilor clienți asupra produselor sau serviciilor unui magazin constituie un „serviciu al societății informaționale” vizat de directivă.

În continuare, Curtea confirmă că, în cazul în care sunt îndeplinite cele trei condițiile menționate mai sus, nu poate fi angajată răspunderea unui furnizor de acces la o rețea de comunicații, precum domnul Mc Fadden. În consecință, titularul de drepturi de autor nu poate solicita acestui furnizor de servicii o despăgubire pentru motivul că rețeaua a fost utilizată de terți pentru a-i încălca drepturile. Deoarece o astfel de cerere de despăgubire nu poate fi admisă, este de asemenea exclus ca titularul de drepturi să poată solicita rambursarea cheltuielilor de punere în întârziere sau a cheltuielilor de judecată aferente acestei cereri.

Citeste mai mult  Raport MCV: Există în continuare o lipsă de consecvență în unele hotărâri ale instanțelor, aspect care reprezintă o sursă de îngrijorare

În schimb, directiva nu se opune ca titularul de drepturi să solicite unei autorități sau unei instanțe naționale să oblige un astfel de furnizor să pună capăt oricărei încălcări a drepturilor de autor săvârșite de clienții săi sau să prevină astfel de încălcări.

În sfârșit, Curtea constată că o somație prin care se dispune protejarea conexiunii la internet prin intermediul unei parole este de natură să asigure un echilibru între, pe de o parte, drepturile de proprietate intelectuală ale titularilor de drepturi și, pe de altă parte, dreptul la libertatea de a desfășura o activitate comercială al furnizorilor de acces și dreptul la libertatea de informare al utilizatorilor rețelei. Curtea arată în special că o astfel de măsură poate să descurajeze utilizatorii unei rețele să încalce drepturile de proprietate intelectuală. În această privință, Curtea subliniază însă că, pentru atingerea acestui efect disuasiv, este necesar ca, pentru a nu putea acționa în mod anonim, utilizatorii să fie obligați să își divulge identitatea în vederea obținerii parolei solicitate.

Citeste mai mult  Credite garantate prin Fondul European de Investiții pentru antreprenorii români

În schimb, directiva exclude în mod expres adoptarea unei măsuri de supraveghere a informațiilor transmise prin rețeaua respectivă. De asemenea, o măsură constând în închiderea completă a conexiunii la internet, fără a avea în vedere adoptarea unor măsuri care să afecteze mai puțin libertatea furnizorului acestei conexiuni de a desfășura o activitate economică, nu ar fi de natură să concilieze drepturile concurente menționate mai sus.

Cuvinte cheie: > >