CJUE: Din 1 iulie 2018, cauzele preliminare care implică persoane fizice, anonimizate

3 iulie 2018 UE

În contextul în care noul regulament general privind protecţia datelor (RGPD) a intrat în vigoare, Curtea de Justiţie a decis să consolideze protecţia datelor persoanelor fizice în cadrul publicaţiilor privitoare la cauzele preliminare, potrivit unui comunicat al instituției.

În acest mod, Curtea se raliază tendinţei, observată în cadrul statelor membre, de consolidare a protecţiei datelor cu caracter personal într-un context marcat de multiplicarea mijloacelor de căutare şi de difuzare. Jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie reflectă de altfel această tendinţă printr-un număr crescut de hotărâri pronunţate în acest domeniu, asupra unor chestiuni precum dreptul la eliminare a unor linkuri din lista de rezultate a motoarelor de căutare, validitatea deciziei Comisiei prin care s-a constatat că Statele Unite asigură un nivel de protecţie adecvat pentru datele cu caracter personal transferate, validitatea Acordului PNR (Passenger Name Record data) dintre Uniunea Europeană şi Canada, răspunderea administratorilor de pagini pentru fani Facebook sau legalitatea păstrării datelor cu caracter personal de către prestatorii de servicii de comunicaţii electronice.

Citeste mai mult  Comisia Europeană solicită României transpunerea directivelor privind achizițiile publice și concesiunile

În scopul de a asigura protecţia datelor persoanelor fizice implicate în cauzele preliminare, garantând în acelaşi timp informarea cetăţenilor şi publicitatea justiţiei, Curtea de Justiţie a decis, aşadar, pentru orice cauză preliminară introdusă începând cu 1 iulie 2018, înlocuirea cu iniţiale, în toate documentele sale publicate, a numelor persoanelor fizice implicate în cauză. De asemenea, orice element complementar susceptibil să permită identificarea persoanelor în cauză va fi suprimat.

Aceste noi orientări, care nu privesc persoanele juridice şi în privinţa cărora Curtea de Justiţie menţine posibilitatea de a deroga în cazul unei cereri exprese a unei părţi sau dacă circumstanţele deosebite ale cauzei justifică acest lucru, se vor aplica tuturor publicaţiilor care intervin în cadrul examinării cauzei, de la introducerea sa până la finalizarea sa (comunicări în Jurnalul Oficial, concluzii, hotărâri etc.), precum şi denumirii cauzei.

Pentru a facilita citarea şi identificarea cauzelor anonimizate, fiecare dintre acestea va primi, prin grija Curţii, o denumire uzuală potrivit următoarelor modalităţi:

  • atunci când părţile cauzei sunt doar persoane fizice, numele cauzei va consta în două iniţiale reprezentând prenumele şi numele reclamantului, dar diferite de prenumele şi de numele reale ale acestei părţi. Pentru a evita multiplicarea unor cauze care poartă aceleaşi iniţiale (posibilitatea combinării literelor nefiind infinită), Curtea va adăuga la aceste două iniţiale un element distinctiv, între paranteze. Acest element suplimentar se va putea referi la numele unei persoane juridice care, fără să fie parte în litigiu, este citată sau vizată de cauză ori la obiectul sau la miza litigiului. Această din urmă metodă a fost utilizată, de exemplu, în Hotărârea recentă a Curţii din 26 iunie 2018 în cauza C-451/16, MB (Schimbare de gen şi pensie pentru limită de vârstă)
  • atunci când părţile cauzei sunt atât persoane fizice, cât şi persoane juridice, numele cauzei va corespunde numelui uneia dintre persoanele juridice. Cu toate acestea, atunci când este vorba despre o autoritate publică care are în mod regulat calitatea de parte în faţa Curţii de Justiţie (de exemplu, „ministrul de finanţe”), se va adăuga de asemenea un element distinctiv la numele cauzei.

Cuvinte cheie: >