Group 1

CJUE. Drept de deducere TVA. Nerespectarea cerințelor de formă

12 decembrie 2014 Drept Administrativ si Fiscal UE

Articolul 18 alineatul (1) litera (d) și articolul 22 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/680/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991, trebuie interpretate în sensul că aceste dispoziții cuprind cerințe de formă ale dreptului de deducere, a căror nerespectare, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, nu poate conduce la pierderea acestui drept; a concluzionat CJUE în hotărârea pronunțată joi, 11 decembrie 2014, în cauza C‑590/13.

Cuvinte cheie: > >