CJUE. Dreptul de deducere a TVA. Factură emisă de un contribuabil declarat ”inactiv” de administrația fiscală

20 octombrie 2017 UE

Curtea de Apel Cluj a solicitat CJUE să stabilească dacă Directiva 2006/112 trebuie să fie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale prin care i se refuză unei persoane impozabile dreptul de deducere a TVA‑ului pentru motivul că operatorul care i‑a prestat servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și TVA‑ul a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru, această declarație de inactivitate fiind publică și accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în statul respectiv.

Prin hotărârea pronunțată joi, 19 octombrie 2017, în cauza C‑101/16, CJUE a stabilit că dreptul de deducere a TVA nu poate fi refuzat pentru motivul menționat mai sus.

Prin obligarea persoanei impozabile să verifice lista contribuabililor declarați inactivi afișată la sediul ANAF și publicate pe pagina de internet a acesteia,, legislația națională urmărește un obiectiv care este legitim și chiar impus de dreptul Uniunii, și anume acela de a asigura colectarea corectă a TVA‑ului și de a evita frauda, și că o asemenea verificare poate fi cerută în mod rezonabil unui operator economic. Însă această legislație depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului urmărit, a constatat CJUE.

Citeste mai mult  CJUE: Statistici judiciare pe anul 2015

Deși nedepunerea declarațiilor fiscale prevăzute de lege poate fi considerată indiciu de fraudă, aceasta nu dovedește în mod irefutabil existența unei fraude privind TVA‑ul. În plus, chiar dacă contribuabilul și‑ar fi regularizat situația și ar fi obținut radierea sa de pe lista contribuabililor înscriși ca inactivi, sancțiunea prevăzută la articolul 11 alineatul (12)din Codul fiscal ar fi menținută, astfel încât persoana care cumpără bunul sau serviciul nu și‑ar putea redobândi dreptul de deducere a TVA‑ului. Or, imposibilitatea persoanei impozabile de a demonstra că tranzacțiile încheiate cu operatorul declarat inactiv îndeplinesc condițiile prevăzute de Directiva 2006/112 și în special că TVA‑ul a fost plătit trezoreriei publice de către acest operator depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului legitim urmărit de această directivă, se arată în hotărâre.

Cuvinte cheie: > > >