CJUE. Dreptul la concediul anual plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea în funcție

25 iunie 2020 UE

Un lucrător are dreptul, pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, la concediu anual plătit sau, la încetarea relației sale de muncă, la o indemnizație compensatorie pentru un astfel de concediu neefectuat.  Atunci când lucrătorul, în cursul acestei perioade, a ocupat un nou loc de muncă, acesta va putea invoca drepturile corespunzătoare perioadei în care a ocupat acest loc de muncă numai în raport cu noul angajator.

Cauza C-762/18 o privește pe QH, fostă angajată a unei școli în Bulgaria. Aceasta a fost concediată prima dată și apoi a fost reintegrată în muncă, după ce o hotărâre judecătorească a declarat nelegală concedierea ei. Ulterior, QH a fost concediată a doua oară.

QH a introdus o acțiune împotriva școlii în vederea obținerii, printre altele, a plății unei indemnizații pentru un concediu anual plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa. Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (Curtea Supremă de Casație, Bulgaria), sesizată în ultimă instanță, nu i-a admis cererea.

În aceste condiții, QH a sesizat Rayonen sad Haskovo (Tribunalul de Raion din Haskovo, Bulgaria), cu o acțiune împotriva Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, având ca obiect repararea prejudiciilor pe care aceasta pretinde că le-a suferit ca urmare a încălcării, de către aceasta din urmă, a dreptului Uniunii.

Citeste mai mult  Comisia Europeană. Obiective strategice în materie de conectivitate pentru 2025

Cauza C-37/19 prezintă o situație de fapt similară cu cea din cauza C-762/18 în ceea ce o privește pe CV, fostă angajată a Iccrea Banca, instituție de credit italiană.

CV a fost reintegrată în muncă în urma anulării concedierii sale printr-o hotărâre judecătorească care a constatat nelegalitatea acestea. Contractul de muncă al CV a fost, ulterior, reziliat din nou. Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație, Italia) a fost sesizată în ultimă instanță cu acțiunea CV având ca obiect obligarea Iccrea Banca la plata unei indemnizații pentru concediul plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa.

Instanțele bulgară și italiană au decis să sesizeze Curtea de Justiție pe calea unei trimiteri preliminare. Rayonen sad Haskovo solicită Curții să stabilească dacă dreptul Uniunii (Directiva 2003/88/CE) trebuie interpretat în sensul că un lucrător, în circumstanțele descrise, are dreptul la concediu anual plătit pentru perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea sa în muncă, chiar dacă, în această perioadă, el nu a lucrat efectiv în serviciul angajatorului. În plus, Rayonen sad Haskovo și Corte suprema di cassazione solicită Curții să stabilească dacă dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că un lucrător, în circumstanțele descrise, are dreptul la o indemnizație pecuniară pentru compensarea concediului anual plătit neefectuat în perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrare.

Citeste mai mult  CJUE. Competența instanțelor din statul membru de deschidere a procedurii de insolvență pentru o acțiune privind insolvența unui pârât domiciliat într‑un stat terț

Prin hotărârea sa din 25 iunie 2020, CJUE răspunde în mod afirmativ la ambele întrebări.

Curtea amintește, mai întâi, jurisprudența sa (Hotărârea Curții din 4 octombrie 2018 în cauza C-12/17, Dicu) potrivit căreia, atunci când un lucrător nu este capabil să își îndeplinească atribuțiile pentru un motiv imprevizibil și independent de voința sa, precum o boală, dreptul la concediu anual plătit nu poate fi subordonat obligației de a fi lucrat efectiv.

Curtea observă, în continuare, că, la fel ca atunci când apare o incapacitate de muncă pe motiv de boală, faptul că un lucrător a fost lipsit de posibilitatea de a lucra din cauza unei concedieri considerate ulterior nelegală este, în principiu, imprevizibil și independent de voința acestui lucrător.

Curtea concluzionează din aceasta că perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea în muncă a lucrătorului trebuie asimilată unei perioade de muncă efectivă în vederea stabilirii drepturilor la concediu anual plătit. În consecință, un lucrător concediat nelegal, apoi reintegrat în muncă, în conformitate cu dreptul național, în urma anulării concedierii sale printr-o hotărâre judecătorească, are dreptul la concediu anual plătit dobândit în această perioadă.

Citeste mai mult  CJUE. Adoptarea de măsuri coercitive împotriva operatorului de transport aerian în vederea plății compensației datorate unui pasager

Curtea subliniază că, dacă lucrătorul reintegrat este din nou concediat sau dacă relația sa de muncă, după reintegrare, încetează din orice motiv, acesta are dreptul la o indemnizație pentru concediu anual plătit neefectuat care a fost dobândit în perioada dintre concedierea nelegală și reintegrare.

Curtea precizează totodată că, dacă lucrătorul, în cursul perioadei cuprinse între concedierea nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, a ocupat un nou loc de muncă, acesta nu va putea invoca drepturile sale la concediu anual plătit corespunzătoare
perioadei în care a ocupat acest loc de muncă decât în raport cu noul angajator.

Sursa: comunicat CJUE

Cuvinte cheie: > >