CJUE. Dreptul la informare în cadrul unei acțiuni privind o atingere adusă unui drept de proprietate intelectuală. Secret bancar

17 iulie 2015 UE

Articolul 8 alineatul (3) litera (e) din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care autorizează, în mod nelimitat și necondiționat, o instituție bancară să invoce secretul bancar pentru a refuza să furnizeze, în cadrul articolului 8 alineatul (1) litera (c) din această directivă, informații cu privire la numele și la adresa titularului unui cont. (CJUE, Hotărârea din 16 iulie 2015 pronunţată în cauza C‑580/13)

Cuvinte cheie: > >