Group 1

CJUE. Dreptul resortisantului unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală de a fi ascultat înainte de emiterea deciziei de returnare

12 decembrie 2014 UE

Dreptul de a fi ascultat în orice procedură, astfel cum se aplică în cadrul Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și în special în cadrul articolului 6 din aceasta, trebuie interpretat în sensul că include, pentru un resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală, dreptul de a exprima, înainte de adoptarea unei decizii de returnare care îl privește, punctul său de vedere cu privire la legalitatea şederii sale, la eventuala aplicare a articolului 5 și a articolului 6 alineatele (2)-(5) din directiva menționată, precum și cu privire la modalitățile returnării sale.

În schimb, dreptul de a fi ascultat în orice procedură, astfel cum se aplică în cadrul Directivei 2008/115 și în special în cadrul articolului 6 din aceasta, trebuie interpretat în sensul că nu obligă autoritatea națională competentă nici să îl informeze pe resortisantul în cauză, înainte de audierea organizată în vederea adoptării deciziei în cauză, cu privire la faptul că intenţionează să adopte în privinţa sa o decizie de returnare, nici să îi comunice elementele pe care intenţionează să întemeieze respectiva decizie, nici să îi acorde un termen de reflecţie înainte de a‑i primi observaţiile, atunci când resortisantul în cauză are posibilitatea să prezinte, în mod util și efectiv, punctul său de vedere cu privire la ilegalitatea șederii sale și motive care pot justifica, în temeiul dreptului național, abținerea autorității respective de a adopta o decizie de returnare.

Citeste mai mult  Pasaport european al competentelor in domeniul hotelier

Dreptul de a fi ascultat în orice procedură, astfel cum se aplică în cadrul Directivei 2008/115 și în special în cadrul articolului 6 din aceasta, trebuie interpretat în sensul că resortisantul unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală poate apela, înainte de adoptarea de către autoritatea administrativă națională competentă a unei decizii de returnare care îl privește, la un consilier juridic pentru a beneficia de asistența acestuia în cadrul audierii sale de către autoritatea respectivă, cu condiţia ca exercitarea acestui drept să nu afecteze buna desfăşurare a procedurii de returnare şi să nu compromită punerea eficientă în aplicare a Directivei 2008/115.

Totuși, dreptul de a fi ascultat în orice procedură, astfel cum se aplică în cadrul Directivei 2008/115 și în special în cadrul articolului 6 din aceasta, trebuie interpretat în sensul că nu impune statelor membre să suporte costurile acestei asistențe în cadrul asistenței juridice gratuite, a concluzionat CJUE în hotărârea pronunțată joi, 11 decembrie 2014, în cauza C‑249/13.

Cuvinte cheie: > > >