CJUE. Dreptul Uniunii protejează piața europeană împotriva produselor cosmetice care conțin ingrediente care au făcut obiectul unor testări pe animale

21 septembrie 2016 UE

Dreptul Uniunii protejează piața europeană împotriva produselor cosmetice care conțin ingrediente care au făcut obiectul unor testări pe animale. Atunci când aceste testări au fost efectuate în afara Uniunii pentru a permite comercializarea produsului în țări terțe, iar rezultatul acestor testări este utilizat pentru a dovedi siguranța produsului, introducerea pe piața Uniunii a acestui produs poate fi interzisă, anunță CJUE într-un comunicat.

„European Federation for Cosmetic Ingredients” (EFfCI) este o asociație profesională care reprezintă fabricanții din Uniunea Europeană de ingrediente utilizate în produsele cosmetice. Trei dintre membrii acesteia au efectuat testări pe animale în afara Uniunii, pentru ca produsele cosmetice care conțin anumite ingrediente să poată fi vândute în China și în Japonia.

EFfCI a sesizat justiția britanică pentru a afla dacă cele trei societăți în cauză riscă sancțiuni penale în cazul în care ar introduce pe piața britanică produse cosmetice care conțin ingrediente care au făcut obiectul acestor testări pe animale.

Regulamentul privind produsele cosmetice (Regulamentul (CE) nr. 1223/2009) interzice comercializarea de produse ale căror ingrediente au făcut obiectul testării pe animale pentru a îndeplini cerințele acestui regulament.

Citeste mai mult  Oameni de știință finanțați de UE au dezvăluit prima imagine cu o gaură neagră

Una dintre aceste cerințe este ca produsul cosmetic să fie sigur pentru sănătatea umană, să fi făcut obiectul unei evaluări a acestei siguranțe pe baza informațiilor relevante și să facă obiectul unui raport inclus în dosarul cu informații al produsului.

EFfCI susține că nu se încalcă regulamentul dacă testările pe animale au fost efectuate pentru a se conforma legislațiilor unor țări terțe. Sesizată cu acest litigiu, High Court of Justice (England & Wales), Queenʼs Bench Division (Administrative Court) [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Divizia Queenʼs Bench (Secția administrativă), Regatul Unit] solicită Curții de Justiție să se pronunțe cu privire la acest subiect.

În hotărârea sa din 21 septembrie 2016 în cauza C-592/14, Curtea examinează dacă formularea „pentru a îndeplini cerințele […]regulament[ului]” poate viza testări pe animale precum cele efectuate în prezenta cauză.

Ținând seama de contextul și de obiectivele urmărite de regulament, Curtea consideră că acesta are ca obiect stabilirea condițiilor de acces pe piața Uniunii pentru produsele cosmetice și asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane, garantând în același timp bunăstarea animalelor prin interzicerea testării pe animale.

Citeste mai mult  Scrisoare trimisă WhatsApp privind actualizarea politicii de confidențialitate și a condițiilor de utilizare

Accesul pe piața Uniunii este condiționat de respectarea interdicției de a efectua testări pe animale.

În această privință, Curtea constată că numai rezultatele testărilor pe animale invocate în raportul privind siguranța produsului cosmetic pot fi considerate ca raportându-se la testări realizate pentru a îndeplini cerințele regulamentului. Or, este lipsit de relevanță faptul că testările pe animale au fost impuse pentru a permite comercializarea produsului în țări terțe.

Curtea precizează în continuare că dreptul Uniunii nu stabilește nicio distincție în funcție de locul în care a fost efectuată testarea pe animale. Regulamentul urmărește promovarea utilizării metodelor alternative care nu implică folosirea animalelor pentru asigurarea siguranței produselor cosmetice.

Realizarea obiectivului menționat ar fi considerabil compromisă în cazul în care ar fi posibilă eludarea interdicțiilor prevăzute de dreptul Uniunii, prin efectuarea testărilor pe animale în țări terțe.

Curtea concluzionează că introducerea pe piața Uniunii a unor produse cosmetice care conțin anumite ingrediente care au făcut obiectul unor testări pe animale în afara Uniunii, pentru a permite comercializarea acestor produse în țări terțe, poate fi interzisă în cazul în care datele obținute în urma acestor testări sunt utilizate pentru a dovedi siguranța respectivelor produse în scopul introducerii lor pe piața Uniunii.

Cuvinte cheie: > >