CJUE. Furnizarea și gestionarea online a unei platforme de partajare a unor opere protejate, pot constitui o încălcare a dreptului de autor

14 iunie 2017 UE

Potrivit CJUE, furnizarea și gestionarea online a unei platforme de partajare a unor opere protejate, precum „The Pirate Bay”, pot constitui o încălcare a dreptului de autor. Chiar dacă operele în cauză au fost postate online de utilizatorii platformei de partajare, administratorii acesteia joacă un rol indispensabil în punerea la dispoziție a operelor în discuție.

Ziggo și XS4ALL sunt furnizori de acces la internet. Unii abonați ai acestora, proporția fiind semnificativă, utilizează platforma de partajare online „The Pirate Bay”. Această platformă permite utilizatorilor să partajeze și să încarce, prin intermediul fragmentelor („torrents”), opere care se află pe propriile calculatoare. Fișierele în cauză sunt, în marea lor majoritate, opere protejate de dreptul de autor, fără ca titularii dreptului să fi autorizat administratorii și utilizatorii acestei platforme să efectueze acte de partajare.

Stichting Brein, o fundație neerlandeză care apără interesele titularilor dreptului de autor, a sesizat instanțele neerlandeze pentru ca acestea să oblige Ziggo și XS4ALL să blocheze numele de domenii și adresele IP ale „The Pirate Bay”.

Citeste mai mult  CE. Statele membre trebuie sa isi intensifice activitatea in ceea ce priveste combaterea fraudelor care afecteaza fondurile UE

Sesizată cu soluționarea litigiului, Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Supremă a Țărilor de Jos) a decis să solicite Curții de Justiție să se pronunțe asupra interpretării Directivei Uniunii asupra dreptului de autor (Directiva 2001/29/CE).

Hoge Raad urmărește să afle în esență dacă o platformă de partajare precum „The Pirate Bay” efectuează o „comunicare publică” în sensul directivei și poate, așadar, să încalcedreptul de autor.

În hotărârea sa din 14 iunie 2017 în cauza C-610/15, Curtea se pronunță în sensul că furnizarea și gestionarea unei platforme de partajare online trebuie într-adevăr să fie considerată ca fiind un act de comunicare în sensul directivei.

Curtea amintește mai întâi jurisprudența sa anterioară în materie, din care reiese că, în principiu, orice act prin care un utilizator acordă clienților săi, în deplină cunoștință de cauză, accesul la opere protejate poate constitui un „act de comunicare” în sensul directivei.

În speță, este cert că, prin intermediul platformei „The Pirate Bay ”, operele protejate de dreptul de autor sunt puse la dispoziția utilizatorilor acestei platforme, astfel încât aceștia să poată avea acces la ele, din orice loc și în orice moment.

Citeste mai mult  România trebuie să transpună directiva UE privind drepturile victimelor

Admițând în același timp că operele în cauză au fost postate online de utilizatori, Curtea subliniază că administratorii platformei joacă un rol indispensabil în punerea la dispoziție a acestor opere. În acest context, Curtea menționează indexarea fișierelor torrent de către administratorii platformei, pentru ca operele la care trimit aceste fișiere torrent să poată fi localizate și încărcate de utilizatori.

În plus, „The Pirate Bay” oferă, pe lângă un motor de căutare, categorii, care sunt întemeiate pe natura operelor, pe genul sau pe popularitatea lor. Pe de altă parte, administratorii înlătură fișierele torrent vechi sau eronate și filtrează activ anumite conținuturi.

Curtea subliniază deopotrivă că operele protejate în discuție sunt comunicate efectiv publicului.

Astfel, unii abonați ai societăților Ziggo și XS4ALL, proporția fiind semnificativă, au descărcat fișiere media prin intermediul platformei „The Pirate Bay”. Reiese de asemenea din observațiile prezentate Curții că această platformă este utilizată de un număr considerabil de persoane (pe platforma de partajare online s-au raportat în acest sens mai multe zeci de milioane de utilizatori).

Citeste mai mult  CJUE. Noțiunea de "consumator". Contract de credit încheiat de o persoană fizică ce exercită profesia de avocat

Administratorii platformei „The Pirate Bay” au fost informați de altfel în legătură cu faptul că platforma lor dă acces la opere publicate fără autorizarea titularilor de drepturi. În plus, aceiași administratori manifestă în mod expres, pe blogurile și forumurile disponibile pe platforma respectivă, obiectivul de a pune la dispoziția utilizatorilor opere protejate și îi încurajează pe aceștia să efectueze copii ale acestor opere. În orice caz, din decizia Hoge Raad reiese că
administratorii platformei „The Pirate Bay” nu pot ignora că această platformă permite accesul la opere publicate fără autorizarea titularilor de drepturi.

În sfârșit, punerea la dispoziție și gestionarea unei platforme, precum „The Pirate Bay”, este realizată în scopul obținerii unui beneficiu, întrucât această platformă generează, după cum reiese din observațiile prezentate Curții, venituri considerabile din publicitate.

Sursa: comunicat CJUE

Cuvinte cheie: >